Novosti iz udruge

Predstavljanje rezultata projekta ”Izrada modela upravljanja Centra za mlade”

Nakon 17 mjeseci provedbe projekta sa zadovoljstvom vas želimo pozvati na završnu konferenciju projekta ”Izrada modela upravljanja Centrom za mlade” kojeg udruga mladih ”Mladi u EU” provodi u suradnji s Gradom Šibenikom.
Nakon predstavljanja rezultata provedenih fokus grupa i anketnog upitnika u lipnju ove godine završni dokument će biti predstavljen u ponedjeljak 23.10.2023. u kući umjetnosti Arsen s početkom u 11.00 sati.

Tijekom konferencije biti će održan i panel na tijekom kojeg će gosotvati Aleksandra Lera (Agencija za mobilnost i programe EU), Kristijan Orešković (Mreža mladih Hrvatske), Krešimir Krolo (Sveučilište u Zadru) i Maja Šintić (Šibenska udruga mladih – Š.U.M.) koji će govoriti o modelima upravljanja i programskim sadržajima centara za mlade u Hrvatskoj.

U nastavku možete pronaći i program konferencije.

PROGRAM
10:45 – 11:00
Dolazak sudionika
11:00 – 11:10
Pozdravni govor
Dr. Željko Burić, Gradonačelnik Grada Šibenika
Martin Mrša, Predsjednik udruge mladih ”Mladi u EU”
11:10 – 12:00
Panel rasprava ”Prakse upravljanja centrima za mlade u RH”
Aleksandra Lera, Agencija za mobilnost i programe EU
Kristijan Orešković, Mreža mladih Hrvatske
Krešimir Krolo, Sveučilište u Zadru
Maja Šintić, Šibenska udruga mladih – ŠUM
12:00 – 12:10
Pitanja i odgovori

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Erasmus+ programa.