Novosti iz udruge

Predstavljen ”Lokalni program za mlade Grada Šibenika”

Završna konferencija projekta ‘Lokalni program za mlade Grada Šibenika’ održan je danas u Gradskoj knjižnici. Cilj projekta, koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, bio je da kroz seriju aktivnosti uključi mlade zajedno s donositeljima odluka u donošenje lokalnog programa. 

Projekt „Lokalni program za mlade Grada Šibenika“ provodi Grad Šibenik u suradnju s Udrugom mladih „Mladi u EU“.  Projekt je  financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a  ukupan iznos financijskih sredstava za provedbu projekta iznosi 70.000,00 kn. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, projektne aktivnosti i provedeno istraživanje o potrebama mladih u gradu Šibeniku  što je u konačnici rezultiralo izradom strateškog dokumenta u području interesa mladih. Ovaj program je napisan dosta fleksibilno, a želja mi je bila temeljiti ga na tri strateška dokumenta Europske unije – EU strategiji za mlade, Povelji o informiranju mladih te Europskoj povelji o radu s mladima na lokalnoj razini. S tim dokumentima želja je u lokalnim zajednicama poticati stvaranje jednog pozitivnog okružja za mlade ljude, gdje oni mogu iskazivati slobodno svoje ideje i potrebe.

Prezentacija s konferencije dostupna je na sljedećem linku: Predstavljanje ‘Lokalnog programa za mlade Grada Šibenika

 

Nositelj projekta:

Partner na projektu:

Projekt financira: