Novosti iz udruge

Predstavljen projekt ”Strategija za mlade Šibensko-kninske županije”

U gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” održana je početna konferencija u sklopu projekta: Strategija za mlade Šibensko – kninske županije, a na konferenciji je sudjelovao i zamjenik župana g. Ognjen Vukmirović.

Navedenoj konferenciji nazočio je zamjenik župana g. Ognjen Vukmirović koji je u pozdravnom govoru naglasio ”da se ovim projektom želi osigurati kontinuirana podrška politikama za mlade na razini Šibensko-kninske županije kako bi se osim u gradovima doprinijelo stvaranju poticajnog okruženja za mlade i u manjim mjestima tj. ruralnim područjima i na otocima.”

Do završetka projekta cilj je izraditi ”Strategiju za mlade Šibensko-kninske županije” koja će se temeljiti na nizu fokus grupa odoržanih u gradovima, ruralnim područijima i na otocima te online upitniku. Na ovaj način Šibensko-kninska županija bi po prvi put dobila dokument usmjeren na mlade.

Na Početnoj konferenciji definirana je ciljna skupina projekta, opisana su dosadašnja iskustva Udruge u izradi dokumenata usmjerenih mladima, definirane su projektne aktivnosti te je objavljena forma anketnog upitnika pomoću kojega će se istražiti stavovi i mišljenja mladih osoba s područja Županije.

Nositelj projekta je Udruga mladih „Mladi u EU“, partner na projektu je Šibensko – kninska županija, a trajanje: 01.08.2021. – 01.02.2023. Nevedeni projekt financiran je sredstvima Erasmus+ programa Europske unije.