Novosti iz udruge

Prijavi se na online tečaj i saznaj više o prijavi projekata za mlade

Želiš dobiti više informacija o prijavi i provedbi Erasmus+ projekata za mlade? Njemačka nacionalna agencija pripremila je svim zainteresiranima online tečaj o mogućnostima financiranja projekata za mlade kroz Erasmus+ program Europske unije.

Tečaj je podijeljen u ljedećih šest modula:

  1. Uvod u Erasmus+ program
  2. KA1 – Razmjene mladih
  3. KA1 – Mobilnosti osoba koje rade s mladima
  4. KA2 – Strateška partnerstva
  5. KA3 – Projekti strukturiranog dijaloga
  6. Erasmus+ procedura prijave projekta

Svaki je modul strukturiran u 7-9 sesija koje nude različite interaktivne sadržaje za učenje na online. Sudionici će imati priliku učiti koristeći se raznim edukativnim materijalima, poput handbooka, animiranih videa, intervjua i slično. Predviđeno vrijeme koje će svaki sudionik trebati provesti su 3 – 4 sata tjedno u trajanju od 6 tjedana.

Na online tečaj koji možete započeti odmah po prijavi možete se registrirati na sljedećem linku: canvas.instructure.com/enroll/K7Y47K