Novosti iz udruge

Prijavi se na praksu u udruzi PARK

Šibenska udruga PARK koja je zaslužna za organizacijau festivala poput Kulturaljke, Mambraina i Regiusa, objavila je javni poziv zaineresiranim mladima osobama sa završenim fakultetom društveno-humanističkog usmjerenja.

Praksa je osmišljena u 4 glavna modula:

Modul 1 – Upoznaj sektor
Tijekom ovog modula upoznat ćeš se s timom i radom organizacije, te važnosti i načinima
funkcioniranja civilnog društva

Modul 2 – Job shadowing
Promatranje i upoznavanje s radom osoba zaposlenih u organizaciji će ti pružiti uvid u
konkretne odgovornosti i zadatke koje radnici obavljaju na dnevnoj razini. Tijekom ovog perioda,
sudjelovat ćeš u raznim aktivnostima organizacije (sastanci, organizacija događaja i slično) uz
superviziju mentora.

Modul 3 – Primjeni znanje i vještine
Tijekom ovog perioda, steći ćeš iskustvo timskog rada te ćeš biti odgovoran/a za obavljanje
konkretnih manjih zadataka u okviru unaprijed dogovorenih aktivnosti. Sudjelovat ćeš u pisanju
tekstova, pripremi sadržaja, organizaciji događaja, pisanju objava za javnost i slično.

Modul 4 – Uradi sam
U zadnjem modulu, imat ćeš prilike razviti vlastiti projekt ili aktivnost koji će do kraja modula i
implementirati. Sve aktivnosti provodit će se uz nadzor i potporu mentora. Nakon završetka
projekta, napisat ćeš kratki izvještaj o radu i prezentirati svoj rad kolegama u udruzi.

 

Na program prakse u civilnom društvu možeš se prijaviti ako:
✔ imaš do 30 godina
✔ završio/la si ili završavaš fakultet društveno-humanističkog usmjerenja (uskoro ćeš
diplomirati)
✔ nisi zaposlen/a u struci (nezaposlen/a si ili radiš izvan područja za koje si se obrazovao/la)
✔ motiviran/a si steći iskustvo u civilnom društvu

 

Rok prijave za program prakse je 31. ožujka 2021. godine

 

Način prijave i više o samoj praksi pronađite u sljedećem dokumentu: Natječaj-za-praktikante