Erasmus+ programom podupire se obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Riječ je o jednom od najpriznatijih, najpoznatijih i najuspješnijih programa EU-a. Sve je počelo 1987., kada je pokrenut program mobilnosti skromnog opsega namijenjen studentima u sustavu visokog obrazovanja. Već 35 godina program Erasmus mladima omogućuje da prošire vidike odlaskom u inozemstvo. On stvara dodanu vrijednost na europskoj razini i nadilazi ono što bi njegove zemlje sudionice mogle postići same. Erasmus+ i programi koji su mu prethodili dosad su pozitivno utjecali na više od 12 milijuna Europljana, i to doprinošenju njihovom profesionalnom i osobnom razvoju, te jačanju europskog identiteta i vrijednosti.

Mogućnosti koje nudi program Erasmus+ nisu namijenjene samo studentima. Spajanjem sedam prethodnih programa otvorene su mogućnosti za:

  • pojedince: za svake dobi, kojima se pomaže u stjecanju i razmjeni znanja i iskustva u institucijama i organizacijama u različitim zemljama
  • organizacije: za organizacije različitih profila, uključujući sveučilišta, pružatelje usluga obrazovanja i osposobljavanja, skupine za strateško promišljanje, istraživačke organizacije i privatna poduzeća.

Otvoren je učenicima, polaznicima visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, polaznicima obrazovanja odraslih, sudionicima u razmjenama mladih, osobama koje rade s mladima i sportskim trenerima. Program ima ključnu ulogu u razvoju europskog prostora obrazovanja. Čelnici i čelnice EU-a pozvali su na intenziviranje mobilnosti i razmjena, među ostalim putem znatno ojačanog, uključivog i proširenog programa.

Kako bi dobili odgovore na  pitanja, produbili vlastita znanja i dobili potrebne informacije uvijek nam se možete obratiti u  info uredu u Kninu te putem e-maila: info@mladi-eu.hr ili na broj telefona 022/212 834. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.