Aktivnosti udruge

Program participativne kulturno umjetničke aktivnosti – “Od pjesme ili kratke priče do dramskog teksta ili scenarija”

Cilj aktivnosti “Od pjesme ili kratke priče do dramskog teksta ili scenarija” je interaktivno  uključivanje i podučavanje djece i mladih kako na jednostavan i shvatljiv način uobličit pjesmu ili kratku priču u dramski tekst ili scenarij za kazališno ili filmsko uprizorenje i izvedbu, a sudjelovati mogu sve osobe mlađe od 25 godina. Voditelj ove aktivnosti je dramaturg Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. Program “Od pjesme ili kratke priče do dramskog teksta ili scenarija” provodit će se u periodu između travnja 2023. do srpnja 2023. godine tijekom kojeg će se održati šest online aktivnosti u trajanju od jednog sata. Za sudjelovanje na aktivnosti potrebno se prethodno prijaviti preko e-maila udruge “Mladi u EU” te imati instaliranu aplikaciju ZOOM na vlastitom uređaju, s obzirom da će se online aktivnost provoditi preko spomenute platforme.