Aktivnosti udruge

Program participativne kulturno umjetničke aktivnosti – Online čitanje klasičnih djela

Cilj aktivnost “Online čitanje klasičnih djela” je približavanje i razumijevanje klasičnih djela svjetske književnosti i upoznavanje procesa rada na tekstu za izvođenje pred publikom, a sudjelovati mogu sve osobe mlađe od 25 godina. Voditelji ove aktivnosti su članovi glumačkog asambla Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (Oriana Kunčić, Franka Klarić i Ana Perković).  Prva faza radionice je čitanje skraćenog, pojednostavljenog sadržaja djela, drugi dio je izvođenje određenih segmenata djela, dakle oživljavanje likova glumačkim kreacijama gdje se vidi razlika između prepričavanja i odigranog segmenta. Treći dio se odnosi na interaktivni razgovor o viđenom sa ciljanom skupinom. Program “Online čitanje klasičnih djela” provodit će se u periodu između travnja 2023. do srpnja 2023. godine tijekom kojeg će se održati tri online aktivnosti u trajanju od jednog sata. Za sudjelovanje na aktivnosti potrebno se prethodno prijaviti preko e-maila udruge “Mladi u EU” te imati instaliranu aplikaciju ZOOM na vlastitom uređaju, s obzirom da će se online aktivnost provoditi preko spomenute platforme.