Projekti 2016.

Projekt: TOČKA – info centar za mlade

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partner: Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“
Suradnici na projektu: Grad Drniš, Veleučilište Šibenik, Veleučilište „Marko Marulić“ – Knin
Ciljna skupina: Mladi i osobe s invaliditetom
Mjesto provedbe projekta: Šibensko – kninska županija, gradovi Šibenik, Knin i Drniš
Trajanje projekta: 01.11.2016. – 31.10.2017.
Ugovorno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Opći cilj: Pružiti mladima kvalitetno informiranje u skladu s njihovim potrebama kroz redovne aktivnosti lokalnog info centra za mlade

Kratki opis: Projekt „TOČKA- Info centar za mlade” ima za cilj podići razinu informiranosti mladih na području ŠKŽ provedbom edukacija mladih (aktivnosti informiranja i savjetovanja) kroz pet područja interesa za mlade i to: zapošljavanje i poduzetništvo, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura mladih i slobodno vrijeme, mobilnost te informiranje i savjetovanje. Tijekom trajanja projekta mlade ćemo informirati i savjetovati o programima i mjerama kroz koje mogu sudjelovati u različitim oblicima mobilnosti, o  mjerama i modelima samozapošljavanja, o radu udruga mladih i za mlade. Kroz motivacijsku kampanju ćemo informirati mlade i širu javnost o važnosti informiranja te o radu info centara za mlade.

Plan aktivnosti:

 • Predavanje „Navike“
 • Informiranje i savjetovanje mladih potrošača
 • Predavanje „Kako provoditi slobodno vrijeme na kvalitetan način“
 • Predavanje „Garancija za mlade“
 • Predavanje „Budi mi prijatelj“
 • Radionica „Pokrenimo socijalno/društveno poduzetništvo“
 • Radionica „Dohvati EU programe“
 • Tribina „Informiranje mladih“
 • Javna rasprava „Informiranje mladih i njihova prava“
 • Istraživanje o dostupnosti ustanova osobama s invaliditetom

Projekt: Klub mladih ENTER (2. godina)

Nositelj programa: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partneri: Grad Šibenik, Š.U.M.
Ciljna skupina: Mladi sa područja grada Šibenika i Šibensko-kninske županije
Mjesto provedbe projekta: Grad Šibenik
Trajanje projekta: 01.11.2016. – 31.10.2017.
Ugovorno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Opći cilj: Kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena za mlade

Kratki opis: U sklopu Kluba mladih je otvoren Dnevni boravak za mlade (svakodnevno od 12:00-20:00 h), koji mladima nudi knjige, časopise, filmove, društvene igre i besplatan Internet. Dnevni boravak za mlade sadrži i široki spektar aktivnosti primjerenih dobi i potrebama mladih, kroz koje mogu razvijati svoje ideje i inicijative. U sklopu Kluba mladih se organiziraju radionice (kreativna radionica, radionica plesa, glazbena, novinarska, vegaonica, žongliranja, stripa), radionice o voluntarizmu, predavanja i tribine, inkubator mladih poduzetnika i kreativaca.

Aktivnosti projekta:

 • Tematska događanja u sklopu dnevnog boravka za mlade
 • Motivacijska kampanja ”Kako provoditi slobodno vrijeme na kvalitetan način”
 • Info pultovi
 • Obilježavanje i informiranje o važnim datumima
 • Izrada planova za samozapošljavanje
 • Predavanje ”Poduzetništvo mladih”
 • Predavanje ”Putujem i učim”
 • Radionica „Pun kufer vještina“
 • Radionica ”Razvoj ideje samozapošljavanja”
 • Sajam udruga Tiskanje brošura i letaka

Projekt: Lokalni program za mlade grada Knina

Nositelj projekta: Grad Knin
Partner na projektu: Udruga mladih „Mladi u EU“
Ciljna skupina:  Mladi od 15 do 30 godina na području grada Knina
Mjesto provedbe projekta: Grad Knin, Šibensko-kninska županija
Trajanje projekta: 01.11.2016. – 31.10.2017.
Opći cilj: Kroz provođenje istraživanja i analize razmišljanja i potreba mladih te direktnim kontaktom i radom sa mladima na području grada Knina doći do kvalitetne izrade Lokalnog programa za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihovog života.

Kratki opis: Provedbom ovoga projekta provest će se istraživanje o potrebama mladih, te će se na temelju dobivenih rezultata istraživanja i aktivnosti izraditi prijedlog Lokalnog programa za mlade, koji će se uputiti na usvajanje Gradskom vijeću Grada Knina.

Aktivnosti projekta:

 • Poticanje neformalog obrazovanja i volonterizam
 • Poticanje samozapošljavanja i razvoj poduzetništva mladih
 • Osnivanje volonterskog centra
 • Uspostava baze podataka o mogućnostima neformalnog obrazovanja
 • Financirati i pomagati organizacije civilnog društva koje provode programe socijalne zaštite
 • Ustroj projektne podrške udrugama mladih/za mlade
 • Poticati organizaciju kulturnih manifestacija usmjerenih na kulturnu afirmaciju umjetnika/ca

Projekt: Volonterski centar „POZITIVA“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partneri na projektu: Udruga Ardura, Grad Šibenik i Grad Drniš
Ciljna skupina: Mladi (opća populacija), građani (opća populacija) i organizatori volontiranja
Mjesto provedbe projekta: Gradovi Šibenik i Drniš
Trajanje projekta: 01.08.2016. – 31.07.2017.
Cilj projekta: Povećanje broja volontera a posebno mladih koji volontiraju, te povećanje broja organizatora volontiranja.

Kratki opis: Realizacijom ovoga projekta nastojat će se potaknuti mlade osobe na volonterstvo te povećati broj organizatora volontiranja kao i samih volontera. Provedbom projektnih aktivnosti utjecat će se na stvaranje pozitivne percepcije volonterstva na području gradova Šibenika i Drniša, ali ujedno i cijele Šibensko – kninske županije. Provođenjem volonterskih programa u srednjim školama tijekom školskih praznika nastojat ćemo regrutirati mlade volontere koji će biti educirani i osposobljeni za volontiranje u zajednici.

Aktivnosti projekta:

 • Info kampanja „Pokrenimo volonterstvo”
 • Edukacije o volonterstvu
 • Volonterski program/akcija/nagrada „I MI volontiramo”
 • Izrada baze podataka volonterstva

Projekt: „Razumom POBIJEDIMO nasilje!“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partneri na projektu: Medicinska škola Šibenik, Srednja škola Ivana Meštrovića iz Drniša te Srednja škola Gračac
Ciljna skupina: Učenici 1. i 2. razreda triju srednjih škola na području Šibenika, Drniša i Gračaca
Mjesto provedbe projekta: Gradovi Šibenik, Drniš i općina Gračac
Trajanje projekta: 01.11.2016. – 31.10.2017.
Cilj projekta: Glavni cilj ovoga projekta je mlade osobe sa područja Šibensko – kninske i Zadarske županije informirati i educirati o metodama i važnosti nenasilnog rješavanja sukoba kroz medijaciju.

Kratki opis: Provedbom ovoga projekta nastojat ćemo osvijestiti mlade o problemu nasilja te ih informirati i educirati o važnosti tolerancije (nenasilnog rješavanja sukoba i problema) prema svojim kolegama. Uspostava klubova vršnjačke samopomoći imat će za cilj međusobno pomaganje učenika u nenasilnom rješavanju sukoba. Također, među učenicima škola uključenih u projekt provest ćemo istraživanje o njihovim mišljenjima i stavovima o nasilju te rezultate dostaviti svim dionicima bitnima za sprječavanje nasilja među mladima.


Projekt: „Volunteerism brings us together“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partneri na projektu: OTI ARAD (Rumunjska), Young Citizens United (Bugarska), Europejskie Centrum Inicjatyw  Mlodziezowych (Poljska)
Ciljana skupina: Mlade osobe iz zemalja s nedovoljno razvijenom volonterskom scenom
Mjesto provedbe: Grad Šibenik
Trajanje projekta: 01.08.2016. – 28.02.2017.
Ugovorno tijelo: Agencija za mobilnost i programe EU
Cilj projekta: Promicanje volonterstva u zemljama s ispodprosječnim udjelom volonterski aktivnog stanovništva u odnosu na prosjek EU, informiranje mladih o mogućnostima volontiranja u Europskoj uniji, razmjena znanja i iskustava s drugim sudionicima projekta te njihovo upoznavanje s primjerima dobre prakse i poticanje na aktivno volontiranje.

Kratki opis: Razmjena mladih koja se provodila u gradu Šibeniku okupila je 22 sudionika iz Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Razmjenjujući iskustva dobili smo pravovaljani uvid u stanje volonterstva u svim zemljama sudionicama na projektu. Koristile su se neformalne metode učenja (brainstorming, grupni rad), a sudionici su participirali na tri radionice, tri predavanja i jednom terenskom posjetu. Ovim putem sudionicima su pružene informacije o volontiranju, primjerima dobre prakse, kodeksu ponašanja volontera, mogućnostima za mlade kroz EVS i Erasmus+, te kako osmisliti i provesti volontersku akciju.