Projekti 2018.

Naziv programa: Klub mladih „ENTER“ (3. godina)

Nositelj programa: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partneri na programu: Š.U.M. (Šibenska udruga Mladih), Grad Šibenik
Mjesto provedbe: Šibenik
Trajanje: 19.10. 2017. – 20.10.2018.
Opći cilj: Omogućiti mladima da na kvalitetan i  edukativan način provode slobodno vrijeme

Kratki opis: Program pod nazivom Klub mladih „ENTER“ financiralo je Ministarstvo socijalne politike i mladih. Navedeni projekt, koji se provodi treću godinu za redom, potiče mlade na kvalitetno i edukativno korištenje slobodnog vremena. Ovim programom je mladima omogućeno korištenje prostora Dnevnog boravka u kojemu se organiziraju različite aktivnosti; filmske večeri, različite radionice, besplatni tečajevi jezika itd. Mlade se educira i savjetuje o načinima kvalitetnijeg pronalaska posla nakon završetka školovanja, pomaže im se u pisanju životopisa i motivacijskog pisma. Također, mladima se pružaju informacije o mobilnosti, razvoju poduzetničkih ideja i to putem različitih radionica i predavanja (radionica „Razvoj poslovnih ideja“ predavanje „Putujem i učim“ radionica „Pun kufer vještina“ itd.)

Plan aktivnosti:

 • Tematska događanja u sklopu dnevnog boravka za mlade (Večer rumunjskog filma, Radionica izrade božićnih ukrasa, Radionica izrada karnevalskih maski itd.)
 • Dnevni boravak za mlade
 • Obilježavanje i informiranje o važnim međunarodnim danima (Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a, Međunarodni dan mladih itd.)
 • Sajam udruga
 • Motivacijska kampanja ”Kako provoditi slobodno vrijeme na kvalitetan način”
 • Sajam strukovnog obrazovanja
 • Predavanja na temu „Poduzetništvo mladih“
 • Info pultovi
 • Radionica „Razvoj poslovnih ideja“
 • Predavanje „Putujem i učim“
 • Radionica „Pun kufer vještina“
 • Izrada planova za samozapošljavanje
 • Razvoj mobilnosti i poticanje neformalnog učenja

Naziv programa: VOLONTERSKI CENTAR „POZITIVA“

Nositelj programa: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partneri na programu: Udruga „ARDURA“, Grad Šibenik, Grad Skradin, Grad Drniš, Grad Knin
Mjesto provedbe: Šibensko-kninska županija
Trajanje: 1.08.2017. – 31.07.2018.
Opći cilj: Projekt volonterski centar „Pozitiva“ ima za cilj uspostavu volonterskog centra na području Šibensko-kninske županije (gradovi Šibenik, Drniš, Skradin i Knin), promociju vrijednosti volontiranja, motiviranje mladih i građana na volontiranje te povećanje broja organizatora volontiranja i volontera općenito.

Kratki opis: Projektom je uspostavljena platforma za volontere gdje se susreću lokalna volonterska „ponuda i potražnja“. Kroz web stranicu volonter-skz.eu građani mogu pronaći volonterski angažman kod organizatora volontiranja (lokalne udruge), a organizatori volontiranja mogu objaviti oglas u kojem traže volontere s opisom volonterskih mjesta. Kroz projekt se provode razne radionice i predavanja, a sve u svrhu informiranja građana o volonterstvu i njihovog poticanja na uključivanje u volonterski rad kako bi lokalnu zajednicu učinili što boljim mjestom za život.

Plan aktivnosti:

 • info kampanja „Pokrenimo volonterstvo“ (predavanja „Volontiraj i ti“, info pultovi)
 • Edukacije o volonterstvu (radionice)
 • Provedba volonterski programa
 • Podrška razvoju volonterstva

Više informacija: www.volonter-skz.eu


Naziv programa: TOČKA

Nositelj programa: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partneri na programu: Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, Grad Šibenik, Veleučilište u Šibeniku
Mjesto provedbe: Šibensko-kninska županija (gradovi: Šibenik, Knin i Drniš)
Ciljna skupina: Mladi i osobe s invaliditetom
Trajanje: 01.11.2017. – 31.10.2018.
Ugovorno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Opći cilj: Pružiti mladima kvalitetno informiranje u skladu s njihovim potrebama kroz redovne aktivnosti lokalnog info centra za mlade

Kratki opis: Projekt „TOČKA – Info centar za mlade“ ima za cilj podići razinu informiranosti mladih na području ŠKŽ provedbom edukacija mladih (aktivnosti informiranja i savjetovanja) kroz pet područja interesa za mlade: zapošljavanje i poduzetništvo, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura mladih i slobodno vrijeme, mobilnost te informiranje i savjetovanje. Tijekom trajanja projekta mlade ćemo informirati i savjetovati o programima i mjerama kroz koje mogu sudjelovati u različitim oblicima mobilnosti, o mjerama i modelima samozapošljavanja, o radu udruga mladih i za mlade. Na ovaj način pomoći ćemo da se mlade osobe u potpunosti integriraju u život lokalne zajednice.


Naziv programa: Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!

Nositelj programa: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partneri na programu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Centar za socijalnu skrb Knin, Grad Šibenik
Ciljna skupina: opća populacija mladih s područja Šibensko-kninske županije, nezaposlene mlade osobe s područja Šibensko-kninske županije, predstavnici OCD-a i javnih ustanova s područja Šibensko-kninske županije, volonteri
Ugovorno tijelo: Europski socijalni fond (ESF)
Mjesto provedbe: Šibensko-kninska županija
Trajanje: 01.06.2017. – 31.05.2019. (24 mjeseca)
Opći cilj: Osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija: 686.706,00 kn (sredstva EU: 583.700,00 kn)
Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade RH
Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Struktura korisnika: mladi, mlade nezaposlene osobe, građani, djelatnici OCD-a i javnih ustanova

Kratki opis: Provedbom projektnih aktivnosti uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu. Kroz set aktivnosti (predavanja, radionice, sajmovi, info pultovi) omogućit će se umrežavanje OCD-a i javnih ustanova u socijalnom i zdravstvenom sustavu, osmislit će se kvalitetni volonterski programi te će se pružiti podrška kako organizatorima volontiranja tako i volonterima.

 

Aktivnosti projekta:

Element projekta 1: Unaprijedimo volonterstvo

 • Predavanja „Volontiraj i TI“
 • Osposobljavanje koordinatora volontera
 • Osposobljavanje organizatora volontera
 • „Živa knjižnica“ volonterstva
 • Sajam volonterstva
 • Info kampanja „Vrijednost volonterstva“

Element projekta 2: Pokrenimo volonterske programe

 • Umrežavanje OCD-a i javnih ustanova u socijalnom i zdravstvenom sustavu
 • Program „Sustav podrške volonterskim programima“
 • Volonterski programi
 • Radionica za volontere „Ja volonter/ka“
 • Podrška OCD-ima i javnim ustanovama u socijalnom i zdravstvenom sustavu
 • Stručna brošura „Volonterski programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu“

Promidžba i vidljivost

 • Početna i završna konferencija
 • Izrada i distribucija letaka
 • Izrada roll-up bannera

Upravljanje projektom i administracija

 • Sastanci partnera
 • Narativni i financijski izvještaji

Naziv programa: EU za sve!

Nositelj programa: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partneri na programu: Udruga ZvoniMir
Mjesto provedbe: Šibensko-kninska županija (gradovi Šibenik i Knin)
Trajanje: 1.05.2018. – 1.02.2019. (9 mjeseci)
Opći cilj: Glavni cilj predloženog projekta je mlade osobe s područja Šibensko-kninske županije informirati i educirati o Europskoj uniji, njezinim prednostima za mlade, o strukturiranom dijalogu te ih informirati i njihovim pravima i obvezama unutar EU.

Kratki opis: Projekt „EU za SVE!“ provodi se u trajanju od 9 mjeseci na području Šibensko-kninske županije, u gradovima Šibeniku i Kninu. Mlade osobe s područja Šibensko-kninske županije informirat će se i educirati o Europskoj uniji, njezinim prednostima za mlade te o pravima i obvezama koje imaju unutar EU kroz provedbu aktivnosti koje obuhvaćaju setove predavanja, radionica, info pultova te info kampanje. Osim mladih, projektom će se o Europskoj uniji informirati i ostali građani spomenutog područja kako bi se bolje upoznali s mogućnostima koje se pružaju građanima EU, potaknut će ih se na kvalitetno korištenje spomenutih mogućnosti te će upoznati koja prava i obveze imaju unutar EU.

Plan aktivnosti:

 • info pultovi u Šibeniku i Kninu
 • web kampanja
 • Obilježavanje Dana Europe
 • Dizajn, tisak i distribucija letaka
 • Predavanje „Upoznajmo EU mogućnosti“
 • Radionice „Kako do EU fondova?
 • Okrugli sto „Potencijali EU za mlade“

 

Naziv programa: TOČKA – Info centar za mlade

Nositelj programa: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partneri na programu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik, Veleučilište u Šibeniku, Veleučilište „Marko Marulić“ Knin, Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“
Mjesto provedbe: Šibensko – kninska županija
Trajanje: 18. svibnja 2018. – 17.svibnja 2020. (24 mjeseca)                                                                                                                                                                                                                          Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija: 617.348,64 kn (sredstva EU: 527.746,34 kn)

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom projekta „TOČKA – Info centar za mlade“ podići će se razina informiranosti i pružiti podrška mladima na području Šibensko – kninske županije aktivnostima informiranja i savjetovanja kroz područja interesa za mlade. Rezultati će se očitovati u participativnom sudjelovanju mladih u društvenom životu zajednice.

Struktura korisnika: mlade osobe do 25 godina, mlade osobe u dobi 15 do 29 godina i mlade osobe (15 – 29 godina) s invaliditetom

Aktivnosti projekta:

Element projekta 1: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice

 • Savjetovanje i informiranje mladih kroz rad info centra
 • Izrada i distribucija letaka i plakata o centru
 • 4 okrugla stola na temu prikupljanja informacija i savjetovanja mladih
 • Ažuriranje info točke na 6 lokacija
 • 2 predavanja „Mi to možemo”
 • 3 info pulta „Putuj i uči”
 • 12 pultova „Informiraj se“ (slabije razvijene sredine ŠKŽ)
 • 2 aktivnosti „Živa knjižnica” na temu Garancija za mlade
 • 2 javne debate „Mladi i aktivni” (strukturirani dijalog”)
 • Web portal za mlade
 • Uključeno 6 volontera u provedbu projekta

Element projekta 2: Povećanje kapaciteta stručnjaka koji rade s mladima

 • Osposobljavanje za 5 stručnjaka koji rade s mladima na temu „Razvoj vještina i metoda za rad s mladima”
 • Studijsko putovanje u Bruxelles za 4 osobe iz info centra i 2 mlade osobe

Promidžba i vidljivost:

 • Početna i završna konferencija
 • Izrada i distribucija letaka i plakata o projektu
 • Izrada rollup banera
 • Video uradak o provedbi projekta

Upravljanje projektom:

 • Sastanci partnera (12)
 • Narativni i financijski izvještaji (8)

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript