Projekti 2019.

Projekt: Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!

Nositelj projekta: Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji”, Šibenik
Partner na projektu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Centar za socijalnu skrb Knin, Grad Šibenik
Projekt financira: Ured za udruga Vlade Republike Hrvatske
Ciljna skupina: nezaposlene mlade osobe i opća populacija mladih s područja Šibensko-kninske županije; predstavnici OCD-a i javnih ustanova s područja ŠKŽ
Trajanje projekta: 01. lipnja 2017. – 31. svibnja 2019. godine
Mjesto provedbe projekta: Šibenik, Knin, Šibensko-kninska županija
Opći cilj: Osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskog programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednosti volonterstva.

Kratki opis: Kroz trajanje projekta provedeno je niz aktivnosti provedeno je niz radionica i predavanja o volonterstvu. Organiziran je Sajam volonterstva te je uspostavljen volonterski program i suradnja između OCD-a i javnih institucija.


Projekt: In EU(th) We Trust

Nositelj projekta: Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji”, Šibenik
Partner na projektu: Noi@Europe (IT), Klubs Maja – jaunatne vienotai Eiropai (LV), EUROPEJSKA FUNDACJA ROZWOJU CZLOWIEKA (PL), ASSOCIACAO CHECK-IN – COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO (PT), A.D.E.L. (SK)
Ciljna skupina: Mladi od 18 do 30 godina starosti.
Trajanje projekta: 04. veljače – 03. kolovoz 2019. godine
Mjesto provedbe projekta: Šibenik (HR)
Opći cilj: Poticanje mladi u lokalnim zajednicama partnerskih organizacija na izlazak na Europarlamentarne izbore I aktivno građanstvo kroz uključivanje u aktivnosti dijaloga s donositeljima odluka.

Kratki opis: Trideset sudionika je tijekom perioda mobilnost razmjenjivalo ideja među sobom o načinima poticanja mladih na izlazak na Europarlamentarne izbore. Tijekom glavnih aktivnosti sudionici su osmišljavali aktivnosti kojima bi popularizirali među mladima EU politike i institucije kako bi im predočili važnost izlaska na Europarlamentarne izbore.


Projekt: Youth activities for everyone – YAFE

Nositelj projekta: Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji”, Šibenik
Partner na projektu: Grad Trst (IT)
Ciljna skupina: Mlade osobe od 18 do 30 godina
Trajanje projekta: 01. rujna 2018. – 30. lipnja 2019. godine
Mjesto provedbe projekta: Šibenik (HR)
Opći cilj: Poticanje mladih na volonterske aktivnosti i širenje spektra aktivnosti kluba za mlade.

Kratki opis: Kroz osam mjeseci volonterske aktivnosti dvije volonterke iz Italije su kroz radionički program I predavanja u školama poticale mlade na volonterizam i korisnu provedbu slobodnog vremena. Također u ruralnim područjima volonterke su promovirale mobilnost mladih i cjeloživotno učenje.


Projekt: EU za SVE 2

Nositelj projekta: Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji”, Šibenik
Partner na projektu: Udruga Zvonimir – Knin
Projekt financira: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ciljna skupina: Mladi s područja grada Šibenika i Knina, Mladi s područja Šibensko-kninske županije
Trajanje projekta: 15. veljače 2019. – 15. lipnja 2019. godine
Mjesto provedbe projekta: Šibenik, Knin, Šibensko-kninska županija
Opći cilj: Informiranje mladih o politikama i programima Europske unije.

Kratki opis: Provedba radionica, predavanja i informativnih aktivnosti s ciljem promocije Europske unije među mladima.


Projekt: Volonterski centar POZITIVA

Nositelj projekta: Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji”, Šibenik
Partner na projektu: Udruga Ardura – Šibenik, Grad Drniš, Grad Knin, Grad Šibenik
Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Ciljna skupina: Mladi s područja grada Šibenika, Drniša i Skradin, Mladi s područja Šibensko-kninske županije
Trajanje projekta: 01. prosinca 2018. – 30. studenog 2019. godine
Mjesto provedbe projekta: Šibenik
Opći cilj: Uspostava kontinuiteta volonterskog centra na području Šibensko-kninske županije, promocija volonterstva, motiviranje mladih i građana na volonterstvo te povećan broj volonterskih aktivnosti.

Kratki opis: Vođenje i ažuriranje baze volonterstva, potpora korisnicima pri potrazi za volonterskim aktivnostima, organizacija predavanja i radionica na temu volonterstva te informiranje građana o važnosti volontiranja.


Projekt: Klub mladih ENTER

Nositelj projekta: Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji”, Šibenik
Partner na projektu: Šibenska udruga mladih – ŠUM
Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Ciljna skupina: Mladi s područja grada Šibenika
Trajanje projekta: 01. prosinca 2018. – 30. studenog 2019. godine
Mjesto provedbe projekta: Šibenik
Opći cilj: Podizanje kvalitete života mladih kroz organizirano provođenje slobodnog vremena u sklopu dnevnog boravka za mlade. Dnevni boravak za mlade će sadržavati široki spektar aktivnosti primjerenih njihovoj dobi i potrebama, kroz koje će moći razvijati svoje ideje i inicijative.

Kratki opis: Organizacija info kampanja, provedba aktivnosti za mlade u dnevnom boravku kluba mladih ENTER, radionice na teme koje su bitne mladima, informiranje mladih o prilikama za usavršavanje, učenje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.


Projekt: Solidarity – Opportunity for Society

Nositelj projekta: Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji”, Šibenik
Projekt financira: Agencija za mobilnost i programe EU
Ciljna skupina: Mlade osobe od 18 do 30 godina
Trajanje projekta: 01. siječnja 2019. – 30. lipnja 2020. godine
Mjesto provedbe projekta: Šibenik (HR)
Opći cilj: Poticanje mlade na solidarno djelovanje kroz međunarodne volonterske projekte

Kratki opis: Kroz jednu dugoročnu i dvije kratkoročne mobilnosti cilj je kroz volonterske projekte mlade potiče da doprinesu lokalnoj zajednici u određenim područjima, istodobno potičući ostale mlade osobe na volonterske aktivnosti. Tijekom provedbe ma projektu će sudjelovati 42 volontera iz Hrvatske i inozemstva te će se volonterski rad odvijati na tvrđavama Barone i Sv. Mihovil, na radioničkom programu Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku te u uredima udruge mladih ”Mladi u Europskoj uniji”.


Projekt: Youth workers build cohesive society

Nositelj projekta: Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji”, Šibenik
Partner na projektu: Noi@Europe (IT)
Ciljna skupina: Osobe zaposlene u udruzi mladih ”Mladi u EU” i Noi@Europe iz Italije
Trajanje projekta: 01. srpnja 2019. do 29. veljače 2020. godine
Mjesto provedbe projekta: Šibenik (HR)
Opći cilj: Razmjena iskustva među zaposlenicima partnerskih organizacija

Kratki opis: Po dvoje zaposlenika svake od partnerskih organizacija provesti će određeni period u svakoj od institucija. Kroz razmjenu zaposlenika cilj je dobiti bolju uvid u funkcioniranje partnerskih organizacija i podijeliti dobre prakse u informiranju mladih među partnerima.


Projekt: Solidarity – Opportunity for Society

Nositelj projekta: Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji”, Šibenik
Projekt financira: Agencija za mobilnost i programe EU
Ciljna skupina: Mlade osobe od 18 do 30 godina
Trajanje projekta: 01. kolovoz 2019. – 31. siječnja 2022. godine
Mjesto provedbe projekta: Šibenik (HR)
Opći cilj: Poticanje mlade na solidarno djelovanje kroz međunarodne volonterske projekte

Kratki opis: Kroz jednu dugoročnu i dvije kratkoročne mobilnosti cilj je kroz volonterske projekte mlade potiče da doprinesu lokalnoj zajednici u određenim područjima, istodobno potičući ostale mlade osobe na volonterske aktivnosti. Tijekom provedbe ma projektu će sudjelovati 42 volontera iz Hrvatske i inozemstva te će se volonterski rad odvijati na tvrđavama Barone i Sv. Mihovil, na radioničkom programu Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku te u uredima udruge mladih ”Mladi u Europskoj uniji”.


Projekt: Solidarity, Natural Access to Participation

Nositelj projekta: Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji”, Šibenik
Projekt financira: Agencija za mobilnost i programe EU
Ciljna skupina: Mlade nezaposlene osobe od 18 do 30 godina
Trajanje projekta: 01. kolovoz 2019. – 30. studenog 2020. godine
Mjesto provedbe projekta: Šibenik (HR)
Opći cilj: Kroz zapošljavanje mlade osobe potaknuti razvoj solidarnih projekata na području Šibensko-kninske županije.

Kratki opis: Kroz zaposlenje mlade osobe na godinu dana, sudionik će kroz rad steći vještine potrebne za pripremu I provedbu projekata solidarnosti i ostalih projekata financiranih sredstvima EU s ciljem poboljšanja života mladih u lokalnoj zajednici.