Projekti 2020.

Projekt: TOČKA – Info centar za mlade

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik, Veleučilište u Šibeniku, Veleučilište „Marko Marulić“ Knin, Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“
Ciljna skupina: Mlade osobe sa područja Šibensko-kninske županije
Trajanje projekta: 18.05.2018 – 17.05.2020
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Kratki opis: Provedbom projekta „TOČKA – Info centar za mlade“ podiže se razina informiranosti i pruža podrška mladima na području Šibensko-kninske županije kroz aktivnosti informiranja i savjetovanja kroz područja interesa mladih. Rezultat se očituje u participativnom sudjelovanju mladih u društvenom životu zajednice.


Projekt: Klub mladih ENTER

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partner na projektu: Šibenska udruga mladih – ŠUM
Ciljna skupina: Mladi s područja grada Šibenika
Trajanje projekta: 01.01.2020 – 31.12.2020
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Kratki opis: Podizanje kvalitete života mladih kroz organizirano provođenje slobodnog vremena u sklopu dnevnog boravka za mlade. Dnevni boravak za mlade će sadržavati širok spektar aktivnosti primjerenih njihovoj dobi i potrebama, kroz koje će moći razvijati svoje ideje i inicijative.


Projekt: (Do)Živi Europu

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Partner na projektu: Udruga Prizma
Ciljna skupina: Mlade osobe s područja Šibensko-kninske županije
Trajanje projekta: 01.01.2020. – 30.06.2020.
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Kratki opis: Provedba radionica, predavanja i informativnih aktivnosti s ciljem promocije Europske unije među mladima.


Projekt: Znanjem za budućnost

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partner na projektu: Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
Ciljna skupina: Mlade nezaposlene osobe s područja Šibensko-kninske županije
Trajanje projekta: 01.09.2018 – 31.08.2020
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Kratki opis: Osposobljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba te povećanje njihovih konkurentnosti na tržištu rada. Također im se pruža podrška i mentorstvo uz jačanje socijalnih vještina.

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ sljedeće projekte provodi i dalje:


Projekt: Šibenik Zero waste city

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: The Coca-cola Foundation
Partner na projektu: Tvrđava kulture Šibenik, Grad Šibenik, komunalno poduzeće Zeleni grad
Ciljna skupina: Mlade osobe s područja Šibensko-kninske županije
Trajanje projekta: 01.01.2020 – 31.12.2021
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Kratki opis: Projekt obuhvaća organizaciju brojnih volonterskih aktivnosti, edukativnih radionica i nabavu rješenja za prikupljanje i smanjenje plastičnog otpada u okoliš, a sve s glavnim ciljem osviještenja građana, s fokusom na mlade, o važnosti zaštite okoliša.


Projekt: Volonterski centar POZITIVA

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partner na projektu: Udruga Ardura, Grad Drniš, Grad Knin, Grad Šibenik
Ciljna skupina: Mlade osobe s područja Šibensko-kninske županije
Trajanje projekta: 01.01.2021 – 31.12.2022
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Kratki opis: Vođenje i ažuriranje baze volontera, potpora korisnicima pri potrazi za volonterskim aktivnostima, organizacija predavanja i radionica na temu volonterstva te informiranje građana o važnosti volontiranja.


Projekt: Razumom pobijedimo nasilje

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partner na projektu: Srednja škola „Ivana Meštrovića“ u Drnišu i srednja škola „Drniš“
Ciljna skupina: Mlade osobe s područja Šibensko-kninske županije
Trajanje projekta: 01.06.2020 – 31.05.2021
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska i zadarska županija

Kratki opis: Glavni cilj ovog projekta mlade osobe informirati i educirati o metodama nenasilnog rješavanja sukoba (vršnjačka medijacija) i problema kroz predavanja, radionice i motivacijske kampanje. Također, ciljevi projekta su i potaknuti širu javnost na nenasilno rješavanje sukoba i skrenuti im pozornost na problem nasilja nad i među mladima.


Projekt: Pomozi mi danas za bolje sutra

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partner na projektu: Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin
Ciljna skupina: Nezaposlene osobe, šira javnost i JRLS
Trajanje projekta: 09.04.2019 – 09.10.2021
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Kratki opis: Projektom je zaposleno 8 osoba koji spadaju u ugroženu kategoriju a koje rade kao osobni asistenti osobama s invaliditetom.


Projekt: Budimo aktivni

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Ciljna skupina: Mlade i nezaposlene osobe s područja Grada Knina
Trajanje projekta: 06.02.2020. – 06.02.2023.
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Kratki opis: Cilj projekta je provedbom socijalnih usluga i sadržaja usmjerenih mladima poboljšati socio-ekonomske i životne uvjete na području Grada Knina.


Projekt: Putokaz do boljeg sutra

Nositelj projekta: Udruga „EMEDEA“
Projekt financira: Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partner na projektu: Šibensko-kninska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Ciljna skupina: Mlade i nezaposlene osobe s područja Grada Knina
Trajanje projekta: 01.04.2019 – 01.12.2020
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Kratki opis: Glavni ciljevi ovog projekta su ojačati stručna znanja marginaliziranih skupina, osnažiti i razviti vještine kod ciljane skupine provedbom ciljanih programa i pružanjem usluga mentorstva te ojačati kapacitete stručnjaka koji rade s nezaposlenim pripadnicima navedenih skupina.


Projekt: Društveni centar Šibenik

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partner na projektu: Veleučilište u Šibeniku
Ciljna skupina: Mlade osobe s područja Šibensko-kninske županije
Trajanje projekta: 01.06.2020 – 31.05.2022
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Kratki opis: Projektom „Društveni centar Šibenik“ omogućiti će se uspostava društvenog centra koji će biti dostupan lokalnim OCD-ima koji nemaju dostatne infrastrukturne resurse. Također, provedbom istraživanja i mapiranja potreba i potencijala lokalne zajednice dobit će se temelj za izradu akcijskog plana za unaprjeđenje djelovanja građana u revitalizaciji prostora u javnom vlasništvu.


Projekt: Osmijeh za sve

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partner na projektu: Grad Šibenik
Ciljna skupina: Sve zainteresirane osobe s područja Šibensko-kninske županije
Trajanje projekta: 01.06.2020 – 31.05.2023
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Kratki opis: Cilj ovog projekta je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja.


Projekt: Pomoć u kući – Život u sreći

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Šibenik, Centar za socijalnu skrb Šibenik
Ciljna skupina: Nezaposlene žene pripadnice marginaliziranih skupina
Trajanje projekta: 01.11.2018 – 01.05.2021
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Kratki opis: Pet žena zaposlenih na ovom projektu brinu o krajnjim korisnicima koji su starije i nemoćne osobe. Žene su pripadnice ranjive skupine te kroz ovaj projekt ublažujemo posljedice njihove nezaposlenosti, smanjujemo rizik od siromaštva, te potičemo socijalnu uključenost te povećanje kvalitete života krajnjih korisnika.


Projekt: Traineeship Raise Awareness In Labour (T.R.A.I.L.)

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: European Solidarity Corps
Ciljna skupina: Mlada nezaposlena osoba
Trajanje projekta: 02.08.2020 – 01.04.2021
Mjesto provedbe projekta: Šibenik

Kratki opis: Cilj projekta je omogućiti jednoj mladoj osobi iz Belgije da odradi staž u Šibeniku te da time dobije priliku pojačati svoje sposobnosti i kompetencije te da u konačnici postane interesantniji potencijalnijim poslodavcima.


Projekt: Youth awareness of the EU system: EU policies and youth participation good practices exchange – Aware Youth

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt financira: Agencija za mobilnost i programe EU
Partner na projektu: Grad Šibenik, Grad Cuenca, Udruga Check-in, Unione degli assessorati, associazione per la mobilitazione sociale Onlus
Ciljna skupina: Organizacije i osobe koje rade s mladima
Trajanje projekta: 02.03.2020 – 01.07.2021
Mjesto provedbe projekta: Šibenik

Kratki opis: Cilj ovog projekta je osposobiti organizacije i osobe koje rade s mladima, kao i osobe zaposlene u lokalnim samoupravama kroz specifične treninge i aktivnosti, te mobilnosti kako bi razmijenili korisne informacije, znanja i vještine.