Novosti iz udruge

Proveli smo dvije javne debate u sklopu projekta “EU ZA SVE 2!”

Projekt “EU za sve 2!” provodi se na području Šibensko-kninske županije (u gradovima Šibenik i Knin) kroz provedbu tri elementa: info kampanja, setovi javnih debata i okruglih stolova te upravljanje projektom.

Cilj navedenog projekta je uključivanje mladih i opće populacije građana u raspravu o budućnosti EU na raznim područjima.  Kroz projekt smo proveli dvije javne debate, jedna u Šibeniku, a druga u Kninu.

Na javnoj debati u Šibeniku se raspravljalo na temu mladih i demografije na razini ŠKŽ-a, ali i cijele RH te na temu u kojem smjeru vide budućnost EU. Na javnoj debati u Kninu raspravljalo se o EU fondovima, koja su prioritetna područja natječaja, jesu li fondovi EU dovoljno dobro iskorišteni te što bi se u budućnosti trebalo poboljšati.

Sudionici debata su izrazili svoja mišljenja i stavove, sve u cilju kreiranja preporuka za budućnost Europske unije.

Aktivnosti su provedene u sklopu projekta “EU za sve 2!” koji provodi Udruga mladih “Mladi u EU”. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

U galeriji slika možete vidjeti “trenutke” sa organiziranih javnih debata: