Novosti iz udruge

Rezultati istraživanja o navikama mladih u sklopu ”Lokalnog programa za mlade Grada Skradina”

Grad Skradin u 2018. godini pokrenuo je proces izrade Lokalnog programa za mlade Grada Skradina, strateški dokument namijenjen mladima, a koji ima za cilj objediniti potencijale mladih u zajednici, potrebe mladih te na osnovu istih izraditi prioritete i mjere kojima Grad Skradin namjerava odgovoriti, poboljšavajući time kvalitetu života mladih u lokalnoj zajednici.

U sklopu ”Lokalnog programa za mlade Grada Skradina” kojeg Grad Skradin provodi u partnerstvu s udrugom mladih ”Mladi u Europskoj uniji” provedeno je istraživanje na uzorku od 50 ispitanika prosječne dobi do 15 – 35 godina. Cilj istraživanja je ustanoviti navike mladih u gradu Skradinu kako bi se moglo što bolje usmjeriti na prioritetna područja lokalnog programa koja su bitna za poboljšanje života mladih u gradu Skradinu.

Analizom anketnih upitnika ustvrdit će se potrebe mladih s područja grada Skradina, na temelju čega će se dati prijedlozi za poboljšanje kvalitete života mladih i ostvarenje istih implementiranjem u Lokalni program za mlade Grada Skradina.

Tako se primjerice što se tiće stanovanja iz analize može isčitati da čak 74% mladih živi s roditeljima, a 18% ispitanika živi u vlastitom kućanstvu jer se mladi ne odlučuju na osnivanje vlastitih kućanstava, odnosno na kupnju kuće ili stana. U najmu živi njih 8%, a problem je vidljiv i u ovom segmentu jer mladi zbog ekonomske situacije i kvalitete života na području se ne odlučuju na najam kuće, odnosno stana. Problem se ovdje može i sagledati iz situacije turizma, zbog čega se većina objekata za najam iznajmljuje u kratkoročnom periodu, odnosno najmoprimci moraju napustiti unajmljeni objekt početkom turističke sezone.

Vlastiti posao, odnosno tvrtku pokrenulo bi 62% mladih s područja Skradina, dok se njih 38% ne bi odlučilo na ovaj potez. Dodatno bi se obrazovalo 82% ispitanika za zanimanje s kojim se može sigurno dobiti posao, a njih 18% ne bi se obrazovalo bez obzira na veće šanse za dobivanje posla. U neformalnim oblicima obrazovanja sudjelovalo je 20% ispitanika, a njih 80% nikada se nije neformalno obrazovalo. Mjere za zapošljavanje koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje koristilo je 18% ispitanika, dok 82% ispitanika nikada nije koristilo ovakvu vrstu mjera za zapošljavanje. U posljednjih 6 mjeseci zaposleno je bilo 46%, a 54% je bilo nezaposleno. Trenutna situacija u Skradinu, po pitanju obrazovanja i zapošljavanja, ima negativne trendove što se kroz Lokalni program za mlade Grada Skradina želi promijeniti.

Što se tiče aktivnsog sudjelovanja mladih vidljivo je da se mladi ne odlučuju često na aktivnos sudjelovanje u zajednici. Mladi s područja Skradina u većini se ne bi odlučili na samostalno osnivanje udruge (88%), dok bi 12% njih samostalno osnovalo udrugu. Volontiralo je 28% ispitanika, a njih 72% nikad nije bilo dio volonterstva. 2% ispitanika su članovi učeničkog vijeća/studentskog zbora, a njih 98% nema članstvo u navedenim udruženjima. Član političke stranke je 16% ispitanika, a 84% ispitanika ne pripada ni jednoj političkoj stranci.

Ispitanici su kod svih tvrdnji o aktivnom sudjelovanju mladih u gradu Skradinu većinski izrazili neutralni stav (niti se slažem niti se ne slažem): podupiranje mladih i njihovih djelatnosti 52%, podupiranje osnivanja udruga mladih i za mlade 48%, omogućenost prostora u Skradinu za aktivnosti mladih 34%, uključenost mladih u kulturne manifestacije 38%, omogućenost mladima oblikovanje lokalne politike 42%.
Kod svih tvrdnji o aktivnom sudjelovanju mladih u gradu Skradinu značajan broj ispitanika izrazio je blago pozitivan stav (slažem se): podupiranje mladih i njihovih djelatnosti 24%, podupiranje osnivanja udruga mladih i za mlade 32%, omogućenost prostora u Skradinu za aktivnosti mladih 26%, uključenost mladih u kulturne manifestacije 36%, omogućenost mladima oblikovanje lokalne politike 24%.

Analizom općih podataka (spol, dob, prebivalište, mjesečna primanja, bračno stanje) zaključeno je da mladi na području Skradina uglavnom žive u okolnim mjestima koji spadaju pod administrativnu upravu grada Skradina i većina njih ne ulazi u brak. Lokalnim programom za mlade Grada Skradina treba omogućiti mladima uvjete za kvalitetniji život kako bi se osamostalili i zasnovali obitelj, jer to znači povećanje nataliteta na području grada. Također, treba uzeti u obzir da je povezanost okolnih mjesta javnim prijevozom s gradom Skradinom poprilično loša i u programu treba osmisliti način kako ova mjesta učiniti frekventnijim i povezanijim s gradom.

Rezultate istraživanja možete pronaći na sljedećem linku: Analiza ankete pdf

Izradu Lokalnog programa za mlade financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.