Novosti iz udruge

Rezultati obrade on-line ankete u sklopu projekta “Strategija za mlade Šibensko-kninske županije”

U provedenoj online anketi sudjelovale su mlade osobe s područja cjelokupne Šibensko – kninske županije te su izrazili svoje mišljenje o politikama za mlade koje se provode i položaju mladih osoba u lokalnoj zajednici.

Anketu je ispunila 181 mlada osoba koja živi na području Šibensko – kninske županije. Najviše ih je sa srednjom stručnom spremom (40.6%), slijede oni s preddiplomskim studijem (27.1%) i višom stručnom spremom (18.2%). Zaposlenih je 40%, nezaposlenih 22.9%, a u sustavu školovanja je njih 37.1%.

88.2% anketiranih mladih osoba smatra da sustav obrazovanja nije usklađen sa stvarnim potrebama tržišta rada, dok njih 3.6% tvrdi da je.

Kada zanemarimo osobe koje se još školuju (najveći broj anketiranih) i one koje ne rade, anketi je pristupilo 23.8% osoba koje rade u privatnom sektoru, 15.2% onih koje rade u javnom sektoru te 3.7% iz civilnog sektora.

61.1% ispitanih upoznato je s pojmom informatizacije, dok prekvalifikaciju za neko drugo zanimanje planira njih 81.1%. Među zanimanjima na koja se žele preusmjeriti anketirani ističu se: – Voditelj/ica EU projekata, – Provoditelj europskih projekata, – Zanimanja iz sfere ekonomije i menadžmenta, – Zanimanja iz IT sektora, – Fizioterapeut, – Hotelijersko-turistički tehničar itd.

Što se tiče bavljenja poduzetništvom, 55.6% ih želi otvoriti vlastitu firmu ili obrt, dok se u poduzetničkim aktivnostima ne namjerava okušati njih 44.4%. Da je poduzetnička klima na području Šibensko – kninske županije negativna misli njih čak 66.3%.

Kao glavni problemi mladih detektiraju se nezaposlenost (23,5%), zatim loš i neučinkovit sustav obrazovanja (15.9%) i neriješeno stambeno pitanje (13.5%). Omogućavanje zapošljavanja po završenom školovanju (40.6% anketiranih) i uključivanje mladih u procese donošenja odluka (27.1% anketiranih) smatra se kao uvjet da se problemi mladih počnu rješavati. U cilju rješavanja problema mladih osoba, anketirani su se u najvećem broju voljni uključiti u organizirane aktivnosti i radionice civilnog sektora (45.5%) te se baviti volonterskim radom (25.1%).

Što se tiče sadržaja za mlade u Šibensko – kninskoj županiji, ispitanici većinski (79.9%) smatraju da toga sadržaja nedostaje. Najviše im fale radionice edukativnog sadržaja (za njih 40.8%), sportskih događanja (za njih 19.5%), dramske, plesne i filmske radionice (za njih 17.8%) te više kulturnog sadržaja (za njih 16.6%).

S radom udruga u Šibensko – kninskoj županiji upoznato je 56% anketiranih mladih osoba, dok u aktivnostima koje organiziraju udruge sudjeluje njih tek 27.8%.

Kad je u pitanju informiranje i obavještavanje, mlade osobe obuhvaćene anketom najviše preferiraju društvene mreže (54.1%), web portale (34.7%) te TV i radio (10%).

Za uključivanje u volonterske akcije, zainteresirano je 62.9% anketiranih. Njih 51.8% sudjelovalo je u programima neformalnog obrazovanja (treninzi, edukacije, seminari), 25.4% u razmjenama mladih, 14.9% volontiralo je u drugim dijelovima Hrvatske ili inozemstva, dok je 7.9% sudjelovalo u akademskoj mobilnosti. Uslugom zdravstvene zaštite podjednako je zadovoljnih i nezadovoljnih. Od ukupnog broja anketiranih 49.1% je zadovoljnih te 50.9% nezadovoljnih ovom vrstom zaštite.