Novosti iz udruge

Što znači prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima osobama s invaliditetom?

Udruga mladih „Mladi u EU“ u sklopu programa „Osmijeh za sve“ informira provedbom info kampanje na webu i društvenih mreže osobe s invalidnošću kao i njihove poslodavce. Cilj je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja.

Prednost pod jednakim uvjetima podrazumijeva da osoba s invaliditetom prvenstveno mora ispunjavati sve uvjete navedene u natječaju, ali isto tako i postići jednako dobar rezultat kao i drugi kandidati u postupku ocjenjivanja kako bi ostvarila navedeno pravo (testiranjem ili intervju).

Da bi se ostvarilo pravo prednosti, osoba s invaliditetom dužna je u prijavi, odnosno ponudi na javni natječaj ili oglas pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Osoba koja smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju može podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, isto tako u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe može podnijeti zahtjev upravnoj inspekciji za provedbu inspekcijskog nadzora.

Pravo prednosti pri zapošljavanju po jednakim uvjetima uređeno je člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Više i detaljnije o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročitajte klikom na link.