Novosti iz udruge

STRUKTURIRANI DIJALOG MLADIH U EU

Strukturirani dijalog je proces u kojem mladi ljudi i kreatori politike raspravljaju o različitim temama kako bi se osiguralo da se mišljenja mladih ljudi uzmu u obzir pri definiranju politike mladih EU.

Teme za raspravu odlučuju ministri EU za mlade.  Europska komisija i Europski forum mladih su odgovorni za koordiniranje procesa i pitanja koja se moraju postaviti mladima dvaput godišnje. Ta pitanja se zatim koriste kao osnova za nacionalne konzultacije u svakoj zemlji EU, koje organiziraju Nacionalne radne skupine, a u većini slučajeva ih vode vijeća mladih i uključuju druge organizacije mladih i dionike. Svaka zemlja upravlja procesom konzultacija na svoj način kako bi zadovoljio potrebe mladih ljudi u svojoj zemlji.

Strukturirani dijalog je važna prilika za mlade ljude koji smatraju da nemaju glas ili priliku izraziti svoje mišljenje u politici i budućnosti EU. Ako se želite uključiti, možete kontaktirati Nacionalnu radnu skupinu u vašoj zemlji za daljnje detalje.

 

Za više informacija o strukturiranom dijalogu i kako se u njega uključiti kliknite link:

http://europa.eu/youth/eu/article/115/13991_en

 

 

Udruga mladih “Mladi u EU” u partnerstvu s Udrugom ZvoniMir  kroz 2018. godinu provodi projekt “EU ZA SVE!”, uz potporu i financiranje Ministarstva vanjskih i europskih poslova,  kojemu je cilj informiranje i educiranje mladih osoba s područja Šibensko-kninske županije o Europskoj uniji, njezinim prednostima za mlade, strukturiranom dijalog. Svrha navedenog projekta je informirati mlade njihovim pravima u EU, mogućnosti koje im se pružaju te kako te mogućnosti iskoristiti.