Novosti iz udruge

Sudjelovali smo na konferenciji u Palermu

U ponedjeljak 29. listopada 2018. godine sudjelovali smo u ulozi partnerske oragnizacije na početnoj konferenciji projekta ”Integrated approaches to sharing knowledge on Social inclusion systems of migrants and the role of EU Local Authorities (ISLA). 

Na početnoj konferenciji koja je održana u Velikoj dvorani Sveučilišta u Palermu (Italija) Angela Cristofalo, voditeljica projekta (Unione degli assessorati delle politiche sociosanitarie e del lavoro) predstavila je projekt i njegove ciljeve te partnerske organizacije na projektu iz Hrvatske, Italije, Portugala i Slovenije. Tijekom konferencije prisutni su imali priliku ćuti iz prve ruke iskustva osoba koje su imigrirale u Europu preko mediteranske rute, te proces koji prolaze tražitelji azila u Italiji. Također, predstavnici partnerskih organizacija (Udruga mladih ”Mladi u EU” – HR, IC Geoss – SL i Desincoop – PT) predstavili su procedure za traženje azila u matičnim zemljama i koliko su građani njihovih zemalja ustvari informirani o cijelokupnom pravnom okviru koji se tiče tražitelja azila.

Sam projekt za cilj ima informirati građane o sistemu prihvata migranata, a samim tim i boriti se protiv stigmatizacije migranata. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz programa Europa za građane.