Novosti iz udruge

Sudjelovali smo na međunarodnom okruglom stolu u sklopu projekta ISLA

Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji” jedan je od osam partnera iz Hrvatske, Italije, Portugala i Slovenije na projektu ISLA –  Integrated approaches to sharing knowledge on Social inclusion systems of migrants and the role of EU Local Authorities (Integrirani pristupi razmjeni znanja o sustavima socijalnog uključivanja migranata i ulozi lokalnih vlasti EU).  Cilj projekta je kroz informiranje i poticanje građana na aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima, omogućiti veću informiranost o procesima donošenja odluka na teritoriju Europske unije s fokusom na migrantske politike. Građani trebaju biti dobro informirani o tome kako funkcioniraju sustavi podrške i prijema migranata, kao što su javna sredstva koja se koriste u humanitarne svrhe, kako institucije Europske unije rade u ovom području politike i kako djeluju lokalne vlasti.

U petak 29. ožujka u slovenskoj općini Litija održao se međunarodni okrugli stol na kojem su govorili Maria Garro (Sveučilište u Palermu), Jorge Barbosa (Crveni križ, Portugal), Vanja Dolenc (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana). Također su u nastavku radionice predstavljeni primjeri dobre prakse integracije migranata u Sloveniji koje su nam predstavile Zarja Trček (Integration of children of applicants for international protection at elementary school Tabor Logatec), Sabina Rovšek (The use of intercultural dialogue in education) i Sandra Katić (Storytelling as a communication tool in education).

Nositelj projekta je Unione degli assessorati delle politiche sociosanitarie e del lavoro (Palermo, Italija), dok su partneri na projektu Consorzio Tartaruga (Palermo, Italija), Udruga mladih ”Mladi u EU” (Šibenik, Hrvatska), Grad Šibenik (Hrvatska), Desincoop – Desenvolvimento Económico, Social E Cultural C. R. L. (Guimaraes, Portugal), Grad Guimaraes (Portugal), Education center Geoss d.o.o. (Litija, Slovenia) i Općina Litija (Slovenia). Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europa za građane.