Tag: Europska politika

Novosti iz udruge

Uvod u projekt | EUforija 2024: Naš Glas, Naša Europa ...

(HR) Dobrodošli u Euforiju 2024 – Naš Glas, Naša Europa! Cilj ovog projekta je poticanje građana na aktivno sudjelovanje u demokratskom životu, posebno mladih, kao i informiranje o funkcioniranju institucija Europske unije kako bi se pružila potpuna slika onoga što ...
Novosti iz udruge

Otvorene prijave za Blue Book stažiranje u Europskoj komisiji! | ...

Projekt “Blue Book” Europske komisije omogućuje mladim diplomiranim studentima da se pridruže administrativnim ili prevoditeljskim timovima unutar same Komisije. Trenutno su otvorene selekcije za programe pripravništva za ožujak 2024. Rok za podnošenje prijava je 31. kolovoza 2023.   Europska komisija ...