Eurodesk HrvatskaNovosti iz udruge

”Time to move” kampanja došla i na Veleučilište u Šibeniku

Jutros smo u sklopu Time to move 2018 kampanje posjetili Veleučilište u Šibeniku gdje smo putem info pulta i kroz održano predavanje informirali studente šibenskog veleučilišta o utjecaju mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja na razvoj vlastitih kompetencija.

Naše volonterke Irene i Rossella iz Italije koje se trenutno nalaze u Šibeniku u sklopu volonterskog projekta financiranog od strane Erasmus+ programa Europske unije, informirale su studente putem info štanda o Eurodesku i koju vrstu podrške pruža mladima. Također su prepričavajući vlastito iskustvo sudjelovanja na raznim projektima financiranim od strane Erasmus+ programa pokušali dočarati mladima koje su sve kompetencije stekli i koje su prednosti volontiranja, studiranja i/ili stažiranja u inozemstvu kroz sudjelovanje u Erasmus+ programu.

Nakon što je volonterka Rossella opisala svoje iskustvo studiranja u Njemačkoj i stažiranja u Irskoj, na nju se nadovezao djelatnik udruge mladih ”Mladi u EU” i ujedno i bivši volonter Francesco koji je studentima predstavio novi program Europske unije ”Europske snage solidarnosti”. Kroz predstavljanje spomenutog programa sudionici su saznali kako se prijaviti na platformu Europskih snaga solidarnosti i sve mogućnosti samog programa kao što su volontiranje i stažiranje u zemljama Europske unije.

Na predavanju je sudjelovalo 30 studenata Veleučilišta u Šibeniku.

 

 

 

Powered by