Novosti iz udruge

U Kninu održana radionica pod nazivom ”Ja volonter/ka”

Udruga mladih „Mladi u EU“ 23.10.2018. u Kninu, u prostorijama udruge Scientia populo,  održala je radionicu za volontere: „Ja volonter/ka“, koji u sklopu ESF projekta „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!“ volontiraju u Centru za socijalnu skrb Knin.

Na radionici su obrađene teme:

  • Zakon o volontiranju,
  • Etički kodeks volontera,
  • Vrijednost volonterstva,
  • Prava i obveze volontera,
  • Timski rad.

Svrha radionice bila je skrenuti pozornost volonterima na važnost profesionalnog pristupa i obavljanja aktivnosti koje su definirane Volonterskim ugovorom.

Cilj navedenoga projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!“ je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva.

Radionicu je održao Vinko Livaković, djelatnik Udruge mladih „Mladi u EU“.