Novosti iz udruge

U Samoboru održana završna konferencija „Rad s mladima na lokalnoj razini: rezultati i preporuke“

U petak 31. svibnja 2019. u Samoboru je održana završna konferencija pod nazivom „Rad s mladima na lokalnoj razini: rezultati i preporuke“ koja se održala u sklopu trenutačno najvećeg europskog projekta u radu s mladima „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level“  u kojem sudjeluju nacionalne agencije zadužene za provedbu programa Erasmus+ te europske institucije i mreže zadužene za područje rada s mladima u jedno strateško partnerstvo.

U projekt je na nacionalnoj razini izravno uključeno 11 općina i gradova s područja RH, a koordinira ga nacionalna delegacija koju čine predstavnici Agencije za  mobilnosti i programe EU te stručnjaci u području rada s mladima s ciljevima stvaranje potpore i jačanja kvalitete rad s mladima te jačanja europske i međunarodne dimenzije na lokalnoj razini rada s mladima.

Najveći doprinos ovog projekta, koji je počeo u lipnju 2016. godine, jest izrada Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini koja će predstavljati referentni okvir za svakodnevni rad s mladima te će biti poveznica između politike i prakse rada s mladima.

Uz predstavljanje projekta i aktivnosti koje su provele jedinice lokalne samouprave, na konferenciji se raspravljalo o primjerima dobre prakse kao rezultatu jednogodišnjeg rada na izradi i realizaciji planova uključenih jedinica lokalne kojima je unaprijeđena podrška lokalnom radu s mladima. Održane su i dvije panel-rasprave: Doprinos projekta u razvoju poticajnoj okruženja za lokalni rad s mladima i Europska dimenzija projekta Europe Goes Local.

Konferencija je poslužila i kao platforma na kojoj je  prisutnim predstavnicima gradova i općinama upućen poziv za sudjelovanje u nastavku projekta stoga je iskorištena prilika za upoznavanje s detaljima projekta i dobrobiti od sudjelovanja za jedinice lokalne samouprave.