Volontiranjem se u Hrvatskoj smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez isplate novčane nagrade ili druge imovinske koristi.

Volontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost ili usluga od interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala, osobnog razvoja, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijega i ravnopravnijega demokratskog društva.

Školsko volontiranje, kao oblik volontiranja, predstavlja koncept u kojem škole, kao odgojno-obrazovne institucije, mogu promicati, poticati i organizirati volonterski rad. Uloga škole, u ovom kontekstu, uključuje: informiranje učenika/ca o vrijednostima i mogućnostima volontiranja te pružanje podrške učenicima/ama kod organiziranja volonterskih aktivnosti unutar i izvan škole.

Tako se primjerice, volonterom/kom smatra osoba koja ima najmanje 15 godina, a maloljetne osobe s navršenih 15 godina sklapaju ugovor o volontiranju i volontiraju samo uz pisanu suglasnost roditelja odnosno zakonskog zastupnika/ce. Što se tiče volontiranja osoba mlađih od 15 godina, odnosno odgoja za volontiranje, potrebno je da s aktivnostima bude suglasan zakonski zastupnik/ca

Također, kod školskog volontiranja organizator volontiranja mora biti odgojno-obrazovna ustanova, ustanova socijalne skrbi ili druga pravna osoba koja organizira volontiranje u odgojne i obrazovne svrhe uz suglasnost nadležnih tijela.

Školsko volontiranje ima mnogo prednosti kako za učenike/ce volontere/ke, tako i za školu te cjelokupno društvo. Među njima važno je istaknuti da učenici/ce volontirajući razvijaju samopoštovanje, stječu nova znanja i vještine te nova poznanstva, osjećaju se korisnima te korisno provode svoje slobodno vrijeme, a neki od njih, volontirajući za druge, stječu svoja prva profesionalna iskustva.

Volontiranje među učenicima treba poticati i promicati kao pozitivnu društvenu vrijednost od najranije dobi, kako bi oni postali svjesni važnosti cijeloga koncepta te kako bi što prije aktivno doprinosili boljitku zajednice kao zreli i odgovorni građani.

DSC04222