Novosti iz udruge

Udruga mladih Mladi u EU partner je na projektu financiranom kroz program Europa za građane

Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji” jedan je od osam partnera iz Hrvatske, Italije, Portugala i Slovenije na projektu ISLA –  Integrated approaches to sharing knowledge on Social inclusion systems of migrants and the role of EU Local Authorities (Integrirani pristupi razmjeni znanja o sustavima socijalnog uključivanja migranata i ulozi lokalnih vlasti EU). 

Cilj projekta je kroz informiranje i poticanje građana na aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima, omogućiti veću informiranost o procesima donošenja odluka na teritoriju Europske unije s fokusom na migrantske politike. Građani trebaju biti dobro informirani o tome kako funkcioniraju sustavi podrške i prijema migranata, kao što su javna sredstva koja se koriste u humanitarne svrhe, kako institucije Europske unije rade u ovom području politike i kako djeluju lokalne vlasti.

Nositelj projekta je Zajednica odjela za zdravstvo, školstvo i socijalnih politika jedinica lokalnih samouprava (Palermo, Italija), dok su partneri na projektu: Konzorciji Tartaruga (Palermo, Italija), udruga Desincoop (Guimaraes, Portugal), Grad Guimaraes (Portugal), Izobrazevalni center Geoss d.o.o. (Litija, Slovenia), Općina Litija (Slovenija) te udruga mladih ”Mladi u EU” i Grad Šibenik (Hrvatska).

Kroz okrugle stolove i konferencije koje će se u narednih godinu dana odviti u Hrvatskoj, Italiji, Portugalu i Sloveniji cilj je razmjena praksi, spajanje dionika koji sudjeluju u procesu lakše integracije migranata te informiranje građana o migrantskoj politici Europske unije.

Jedna od aktivnosti navedenog projekta je i samo prikupljanje informacija o informiranosti građana o migrantskim poilitikama u zemljama partnerima. Kako mi mogli dobiti što relevantnije razultate koji će doprinijeti daljnjoj provedbi projekta, molimo vas da odgovorite na jednu kratku anketu (na engleskom jeziku) koja se nalazi na sljedećem linku: https://goo.gl/forms/CWOhozULp87J2mv43

Rezultati ankete biti će naknadno prezentirani široj javnosti.