Novosti iz udruge

Upoznajte Nataliu – našu novu dugoročnu volonterku! | Meet Natalia – our new long-term volunteer! | Europske snage solidarnosti | European Solidarity Corps (HR/EN)

European Solidarity Corps Mid-term meeting – IYNF – International Young Naturefriends

(EN)

And here comes June again at Mladi u EU! As summer approaches, our team remains dedicated to numerous projects, events, and initiatives. Nonetheless, those who have been following us closely and for long enough know what every June brings. Wrapping up our time with Ana and Leone after their 12-month mission with our association, we now welcome two fresh members ready to join us on our journey for the next year. Natalia and Laura are two enthusiastic volunteers whom you will get to know better as they get involved and impact our local community. Let’s start the introductions!

My name is Natalia. I’m 27 years old and I come from Poland. I’ve decided to begin my new journey as ESC volunteer in Udruga Mladi u EU, because I was looking for fresh air. I needed a little bit of change and new environment to try myself under different circumstances than usual. It isn’t my first contact with EU projects or non-governmental organisation. I have 5 years of experience as a project coordinator, team leader, mentor, and promotion, recruiting, and administration specialist.

In my daily activities I’m trying to combine and share with others my own knowledge, skills and experience – either vocational, educational or non-formal. I’m technician of tourism serivce. I graduated Univeristy of Wroclaw (Poland) with Bachelor degree in image communication and Master degree in social project management. Thanks to many projects and connected opportunities, I could gain unique experience, insights, practical methods or even try myself as a trainer. Altought, the favourite part of my work was being the mentor of youth leaders, supervisor of interns and volunteers, or supporting my colleagues with their responsibilities. It’s a great pleasure to be able to help others, e.g. to help conduct their initiatives, support their ideas, making dreams (smaller or bigger) come true or as simple as that – be for them and truly listen to them. By the other hand, a part of me is also a big fan of organising or administrative work, as it is somehow very relaxing.

In my free time I play videogames, usually RPG or strategical ones. World of fantasy was always interesting for me so no wonder I’m fan of The Witcher (books and games!) or LOTR movies. As part of my studies interests, I follow popculture news or what’s going on in industry (marketing, design, social media etc.). Also, my little hobby connected to communication, sociology and multicultural studies is observing and conducting research on fandoms present on social media, for example on Twitter (X).

I hope during my 1 year staying in Šibenik I will be able to contribute to association’s activity. As well make a new partnership for future projects, get to know Croatian youth, learn about local community and country in general as it is my first time not only in this city, but in Croatia too.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(HR)

Vraća se lipanj kod Mladih u EU! Dok ljeto dolazi, naš se tim i dalje posvećuje brojnim projektima, događajima i inicijativama. Međutim, oni koji nas pažljivo i duže prate trebaju već znati što svaki lipanj donosi sa sobom. Poslije rastanka s Anom i Leone-om nakon njihove 12-mjesečne misije u našoj udruzi, dajemo sad dobrosošlicu dva nova člana spremna da nam se pridruže na našem putu u narednoj godini. Natalia i Laura su dvije entuzijastične volonterke koje ćete bolje upoznati kako se budu uključivale u našu lokalnu zajednicu i kako če na nju utjecati. Počnimo s predstavljanjem!

Ja sam Natalia. Imam 27 godina i dolazim iz Poljske. Odlučila sam započeti svoje novo putovanje kao ESC volonterka u udruzi Mladi u EU, jer sam tražila svjež zrak. Trebalo mi je malo promjene i novog okruženja kako bih izašla iz svoje comfort zone i dokazala se. Ovo nije moj prvi dodir s EU projektima ili nevladinim organizacijama. Imam 5 godina iskustva kao koordinatorica projekata, voditeljica timova, mentorica, specijalistica za promociju, regrutaciju i administraciju.

U svojim svakodnevnim aktivnostima nastojim kombinirati i dijeliti s drugima svoje znanje, vještine i iskustvo – bilo stručno, obrazovno ili neformalno. Tehničar sam turističkih usluga. Na Sveučilištu u Wroclawu (Poljska) završila sam preddiplomski studij medija i komunikacije i diplomski studij upravljanja socijalnim projektima. Zahvaljujući mnogo projekata i povezanih prilika, stekla sam jedinstvenih iskustava, uvida, praktičnih metoda ili čak isprobala sebe kao trenerica. Najdraži dio mog posla bili su mentoriranje mladih lidera, supervizija stažista i volontera ili podrška mojim kolegama u njihovim odgovornostima. Veliko mi je zadovoljstvo pomagati drugima, primjerice u vođenju njihovih inicijativa, podržavanju njihovih ideja, ostvarenju snova (manjih ili većih) ili jednostavno biti  im na raspolaganju i doista ih slušati. S druge strane, također sam veliki ljubitelj organizacijskog i administrativnog rada, jer je na neki način vrlo opuštajuće.

U slobodno vrijeme igram videoigre, obično RPG ili strateške igre. Svijet fantazije uvijek me zanimao pa nije čudno što sam fan Witchera (knjige i igre!) ili LOTR filmova. Kao dio svojih interesa iz studija, pratim vijesti iz pop kulture ili što se događa u industriji (marketing, dizajn, društvene mreže itd.). Također, moj mali hobi povezan s komunikacijom, sociologijom i studijima o multikulturalnosti je promatranje i provođenje istraživanja o fandomima prisutnim na društvenim mrežama, primjerice na Twitteru.

Nadam se da ću tijekom svojeg boravka od godinu dana u Šibeniku moći doprinijeti aktivnostima udruge. Također, sklopiti nova partnerstva za buduće projekte, upoznati mlade iz hHrvatske, naučiti o lokalnoj zajednici i općenito o državi, budući da mi je ovo prvi put ne samo u ovome gradu, već i u Hrvatskoj.

Agencija za mobilnost i programe EUPočetna | SAFU AMPEU - Europske snage solidarnosti