Novosti iz udruge

Upute za prijavu na volontiranje Europskih snaga solidarnosti | “EU i ja” – Mladi u EU!

Upute za prijavu na volontiranje Europskih snaga solidarnosti:

Ako imate između 18 i 30 godina i živite u Europskoj uniji, imate priliku sudjelovati u volontiranju Europskih snaga solidarnosti u inozemstvu. Ovdje su koraci kako se prijaviti:

1) **Prijavite se putem organizacija za suradnju:**
Mnogi mladi ljudi već su sudjelovali u Europskim snagama solidarnosti kroz različite organizacije. Organizacije poput Maailmanvaihto surađuju s brojnim partnerima diljem Europe. Otvorena radna mjesta za volontiranje Europskih snaga solidarnosti možete pronaći na njihovim web stranicama ili putem njihovih obavijesti.

2) **Prijavite se putem Europskog portala za mlade:**
Europski portal za mlade nudi bazu podataka o otvorenim radnim mjestima za Europsku solidarnost. Registrirajte se na portalu kako biste pregledavali dostupne pozicije. Nakon registracije, predstavite se u svom profilu i pregledavajte otvorene pozicije. Prijava na radna mjesta obavlja se putem portala.

– Pregledajte otvorene pozicije i prijavite se za one koje vas zanimaju. Budući da može biti mnogo kandidata, preporučuje se prijavljivanje za više radnih mjesta.
– Ako je volontersko radno mjesto zainteresirano za vašu prijavu, kontaktirat će vas kako biste razgovarali o daljnjoj suradnji.
– Nakon potvrde suradnje, organizacija(e) primateljica, zajedno s vama i eventualno s podrškom vaše matične organizacije, podnijet će zahtjev za financiranje vašeg razdoblja volontiranja Europskih snaga solidarnosti.

3) **Rokovi za prijavu:**
Važno je prijaviti se najkasnije pola godine prije planiranog datuma početka volontiranja. EU ima određene rokove tijekom godine za podnošenje prijava za financiranje projekata volontiranja. Organizacije obično odabiru volontere mjesec dana prije podnošenja zahtjeva za financiranje, a odluke o financiranju donose se otprilike dva mjeseca nakon krajnjeg roka za prijavu.

4) **Prihvaćanje ponude:**
Čak i ako se niste prijavili za otvoreno radno mjesto, volonterska radna mjesta mogu vas kontaktirati i predložiti suradnju. U tom slučaju, imate slobodu prihvatiti ili odbiti ponudu.

Volontiranje Europskih snaga solidarnosti pruža jedinstvenu priliku za osobni razvoj i doprinos zajednici, te stvaranje veza s mladima iz različitih dijelova Europe. Budite sigurni da pažljivo pratite rokove i postupke prijave kako biste maksimizirali svoje šanse za sudjelovanje u ovom inspirativnom iskustvu volontiranja.

 

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge mladih “Mladi u EU i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.