Novosti iz udruge

Važnost organizacije slobodnog vremena mladih

Slobodno vrijeme mladih posebno je rizična kategorija za početak eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti. Neosporna je činjenica da mladi najveći broj krivičnih djela i drugih oblika prijestupništva vrše upravo u slobodno vrijeme. Analizom fenomena slobodnog vremena mogu se uočiti pojedini važni vidovi u načinu provođenja slobodnog vremena djece i mladih. Tako se može uočiti da se tek trećina srednjoškolaca u vrijeme kada nisu u školi druži sa svojim vršnjacima, iako socijalni kontakti s vršnjacima predstavljaju bitan element u usvajanju pogleda na svijet u svim njegovim aspektima. Ako se uzme u obzir da polovina ispitanih učenika izlazi u grad samo vikendom, gdje zadovoljavaju svoju potrebu za društvenim životom, može se zaključiti da veći dio slobodnog vremena tijekom tjedna učenici provode u aktivnostima koje si sami odrede ili su im često nametnute, i to u društvu s osobama koje im prema starosnoj i vrijednosnoj strukturi vjerojatno ne odgovaraju, a što uglavnom nije poticajno za njihov psihosocijalni rast i razvoj.

Iako učenici deklariraju zadovoljstvo načinom na koji provode svoje slobodno vrijeme, njihovi odgovori sugeriraju da slobodno vrijeme provode u aktivnostima koje si sami odrede. Nalaz o zadovoljstvu načinom provođenja slobodnog vremena vjerojatno je više rezultat mogućnosti slobodnog izbora, a manje se odnosi na kvalitetu tog izbora, jer je alternative vrlo malo što pokazuje odgovor na pitanja u kojima polovina ispitanika ipak zaključuje da nije zadovoljna mogućnostima i kvalitetom provođenja slobodnog vremena, bez obzira na to kako su se o zadovoljstvu izjasnili na početku ankete, ili slobodnog vremena gotovo i nemaju. Iako učenici imaju vrlo heterogene interese i potrebe, zabavu i druženje uglavnom nalaze u diskoklubovima i ugostiteljskim objektima. Dio nezadovoljstva koje pokazuju proizlazi iz nepostojanja alternative ovim ograničenim prostorima i iz uvjeta kojima su izloženi na tim mjestima. Slijedom toga mogu se izdvojiti rezultati prema kojima su učenici najviše zainteresirani za postojanje klupskog prostora u okrilju škole, kao i mjesta na kojima bi se mladi okupljali u gradu ili svojemu mjestu, izvan školskog prostora. Gotovo polovini učenika roditelji ne ograničavaju vremenski izlaske u grad, što znači da je velik broj djece slobodno izložen utjecajima koji im se u gradu mogu ponuditi. Hoće li djeca kvalitetno provesti vrijeme kada nisu sa svojim roditeljima, ostaje uglavnom na organizaciji lokalne uprave i samouprave i specifičnoj edukaciji koju sustavno mogu dobiti jedino u školi. Važnost slobodnog vremena za mladoga čovjeka jest u tome što se upravo tada, kada su mladi oslobođeni pritisaka obaveza, razvijaju njihovi interesi. Interes je trajna usmjerenost znatiželje prema hobijima, zanimanjima i općenito aktivnostima koje nam je ugodno izvoditi, a istraživanja pokazuju kako mladi imaju vrlo heterogene interese. To je potpuno razumljivo jer još uvijek traže što je to što ih najviše zanima, što ih može učiniti zadovoljnima i u kojim se to situacijama osjećaju ugodno. Potom što češće i izabiru takve situacije. Jako su motivirani ustrajati u „svojim“ ciljevima. Traženje svojega mjesta pod suncem intenzivnije započinje s početkom adolescencije (puberteta) i traje uglavnom do kraja adolescencije. Tek se s punoljetnosti interesi stabiliziraju, iako se određeni interesi mijenjaju i u kasnijem životu. Znanstvenici koji su se bavili interesima malodobnih prijestupnika (delikvenata) proučavali su njihovo slobodno vrijeme i došli su do zaključaka kako se najveći broj kažnjivih djela događa upravo u slobodno vrijeme koje je često ispunjeno dosadom. Mladi koji imaju problem s drogom, prema istraživanjima, kao česti uzrok posezanja za drogom najviše započinju s eksperimentiranjem iz znatiželje, iz potrebe za zabavom i zbog dosade, a sve su to manifestacije koje sugeriraju probleme sa samokontrolom ponašanja koja onda i dovodi do delikventnog ponašanja.

Slobodno vrijeme ukriženo s poremećajima ponašanja mladoga čovjeka „eksplozivna“ je kombinacija. Stoga je vrlo važno pomoći mladima, posebno onima s poremećajima u ponašanju, u organizaciji njihova slobodnog vremena. Pri tome se nikako ne misli na nametanje gotovih rješenja za mlade, već na pomoć u organizaciji slobodnog vremena.

Udruga mladih „Mladi u EU“ organizira aktivnosti  kvalitetnog provođenja slobodnog vremena za mlade u svome društvenom centru u svrhu promocije zdravih životnih navika i kvalitetnog provođenja slobodnom vremena u pozitivnom okruženju.Članak je objavljen u sklopu jednogodišnjeg projekta „Ovisnost – put u ropstvo“. Cilj projekta je informirati javnost o oblicima, štetnosti i prevenciji svih oblika ovisnosti. Projekt provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ , u partnerstvu s Općinom Pirovac i Zavodom za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva zdravstva.