Novosti iz udruge

VOLONTERSTVO I RAZVOJNA PARADIGMA

Doprinos volonterstva razvoju je posebno upečatljiv u kontekstu održivog življenja i poimanju dobrobiti utemeljene na vrijednostima. Suprotno uvriježenom mišljenju, siromašni su skloni volontiranju jednako kao i oni koji nisu siromašni. Na taj način ostvaruju svoju imovinu koja uključuje znanje, vještine i socijalne mreže za dobrobit sebe, svojih obitelji i zajednica. Vrijednosti volonterstva su izuzetno važne za jačanje kapaciteta najranjivijih skupina za postizanje sigurnog življenja i kako bi poboljšali svoju fizičku, gospodarsku, duhovnu i društvenu dobrobit. Štoviše, volontiranje može smanjiti socijalnu isključenost koja je često posljedica siromaštva, marginalizacije i drugih oblika nejednakosti. Volontiranje je jedan od putova za inkluziju onih skupina stanovništva koje su često isključene, kao što su žene, mladi i starije osobe, osobe s invaliditetom, migranti i HIV pozitivne osobe/osobe oboljele od AIDS-a.

Ima više dokaza da volonterski angažman promiče građanske vrijednosti i socijalnu koheziju koja ublažava nasilne sukobe na svim razinama te čak potiče pomirenje u post-konfliktnim situacijama. Doprinoseći izgradnji povjerenja volontersko djelovanje smanjuje tenzije koje bi mogle dovesti do sukoba i može pridonijeti rješavanju sukoba. Može također i stvoriti zajednički cilj u razdoblju nakon rata. Ljudi povezani kroz aktivno sudjelovanje i suradnju na lokalnoj razini su doista u boljoj poziciji za rješavanje nesuglasica na nenasilan način. Volontersko djelovanje u slučajevima prirodnih katastrofa je već dugo jedno od najvidljivijih manifestacija volonterstva. To je također jedan od najjasnijih izraza ljudskih vrijednosti na kojima se temelji potreba za brigom o drugima. Unatoč medijskoj praksi da se usredotoče na međunarodne volontere, susjedi i sumještani su često prvi koji odgovaraju u takvim situacijama. U ovom je području uloga volonterstva postala još i važnija zbog povećane učestalosti nesreća prouzročenih klimatskim promjenama, brzoj urbanizaciji i drugim čimbenicima. Možemo govoriti o porastu međunarodne svijesti da nacije i zajednice mogu i trebaju razvijati otpornost na katastrofe kroz “odozdo prema gore” modele u obliku volonterskih inicijativa ukorijenjenih u zajednici.

Ovaj članak napisan je u sklopu projekta ”Činimo dobro – volontirajmo!” financiranog iz Europskog socijalnog fonda.