Novosti iz udruge

#YouCannotDeleteMe! – Završna konferencija

U sklopu provedbe projekta usmjerenog na prevenciju cyberbullyinga i vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u Šibensko-kninskoj županiji, održana je završna konferencija u prostorima Gradske knjižnice u gradu Kninu 22.og prosinca 2023. godine u 10.30 sati. Konferencija je trajala sat vremena i okupila je predstavnike lokalne samouprave, obrazovnih institucija koje su sudjelovale na projektu i predstavnike lokalnih OCD-a.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati i refleksije na provedeni projekt, istaknuvši aktivnosti koje su implementirane i učinak projekta na sudionike, ciljanu skupinu i lokalnu zajednicu. Naglasak je stavljen na važnost prevencije i edukacije o cyberbullyingu te potrebu za kontinuiranim radom na ovim temama. Volonteri uključeni u projektu su imali priliku dati vidljivost svojem odličnom radu i trudi.

Organizacija nositelj projekta planira daljnje širenje rezultata i materijala korištenih na radionicama putem internetskih stranica Udruge i društvenih mreža. Održivost projekta osigurat će se prenošenjem stečenih znanja i vještina na ostale članove udruge i zaposlenike radi primjene u budućim projektima.

Završna konferencija predstavlja važan korak u kontinuiranom radu na prevenciji vršnjačkog nasilja i cyberbullyinga te potvrđuje predanost organizacija civilnog društva u promicanju sigurnijeg okruženja za djecu i mlade.

#YouCannotDeleteMe!