Novosti iz udruge

Youth Workeri na edukaciji o volontiranju u Šibeniku

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ provela je trening za youth workere pod nazivom Its time to volunteer!, u razdoblju od 24. rujna do 1. listopada 2018. godine.  Tijekom 8 dana ukupno 27 sudionika iz 5 europskih zemalja (Slovačka, Italija, Španjolska, Hrvatska, Bugarska) su učili o različitim aspektima menadžmenta volonterstva: prevencija rizika, 3 faze implementacije volonterskih projekata, primjeri iz prakse, opis volonterske pozicije, EVS i Europske snage solidarnosti itd.

Trening je održavan na nekoliko lokacija u gradu Šibeniku – Tehnička škola Šibenik, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Narančasta zgrada. Također, sudionici su peti dan treninga posjetili CISOK u Šibeniku gdje su učili o načinima kako organizacije mogu na najefikasniji način povezati volontera i tržište rada putem poznate metode Edwarda de Bona “Šest mislećih šešira”.

Završetkom treninga sudionici su se vratili u svoje matične organizacije gdje će primijeniti svo naučeno znanje, kompetencije i vještine što je im pomoći u njihovoj još kvalitetnijoj implementaciji volonterskih projekata te će poboljšati njihov rad s mladima.

Dio atmosfere na održanom treningu pogledajte u galeriji slika 🙂

The youth association “Youth in the European Union” conducted a youth worker training entitled Its time to volunteer !, in the period from September 24 to October 1, 2018. During the 8 days, 27 participants from 5 European countries (Slovakia, Italy, Spain, Croatia, Bulgaria) learned about different aspects of volunteer management: risk prevention, 3 phases of implementation of volunteer projects, examples of practice, volunteer position description, EVS and European forces solidarity etc.

The training was held in several locations in the city of Šibenik – Šibenik Technical School, Juraj Šižgorić Municipal Library, Orange building. Also, participants attended the CISOK in Sibenik on the fifth day of training, where they learned how organizations can link the volunteers and the labor market to the most efficient way through the well known method of Edward de Bona’s “Six Thinking Hats”.

By completing the training, the participants returned to their home organizations where they will apply all the learned knowledge, competencies and skills that will help them in their better implementation of volunteer projects and improve their work with the youth.