Novosti iz udruge

Završili smo našu posljednju fokus grupu na Veleučilištu u Šibeniku

U sklopu projekta ”Izrada modela upravljanja Centra za mlade” proveli smo i posljednju fokus grupu u suradnji sa Studentskim zborom Veleučilišta u Šibeniku i Vijećem učenika Šibensko-kninske županije.

Cilj projekta je izrada dokumenta koji će definirati model upravljanja Centrom za mlade. Kroz niz fokus grupa udruge civilnog društva i mladi su bili uključeni zajedno s donositeljima odluka u proces kreiranja modela upravljanja Centrom. Sada je uplanu napraviti analizu fokus grupa i anketnog online upitnika te na temelju istraživanja napraviti prijedolg dokumenta na kojem će se temeljiti budući model upravljanja Centrom za mlade.

Kroz rad Centra za mlade želi se osigurati prostor u kojem će mlade osobe imati priliku kvalitetno provoditi slobodno vrijeme s ciljem poboljšanja kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici. Također kroz rad Centra želi se pružiti potpora organizacijama civilnog društva kroz vlastite kapacitete njihovim aktivnostima (tehnička potpora) kao i osigurati kontinuirano savjetovanje i informiranje mladih i organizacija o prilikama na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Još uvijek je moguće uključiti se u izradu dokumenta kroz sudjelovanje na online upitniku na sljedećem linku: https://forms.gle/KCXte9uYCCPJWNi19