Novosti iz udruge

Završna konferencija projekta ISLA u Šibeniku

Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji” jedan je od osam partnera iz Hrvatske, Italije, Portugala i Slovenije na projektu ISLA –  Integrated approaches to sharing knowledge on Social inclusion systems of migrants and the role of EU Local Authorities (Integrirani pristupi razmjeni znanja o sustavima socijalnog uključivanja migranata i ulozi lokalnih vlasti EU).  Cilj projekta je kroz informiranje i poticanje građana na aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima, omogućiti veću informiranost o procesima donošenja odluka na teritoriju Europske unije s fokusom na migrantske politike. Građani trebaju biti dobro informirani o tome kako funkcioniraju sustavi podrške i prijema migranata, kao što su javna sredstva koja se koriste u humanitarne svrhe, kako institucije Europske unije rade u ovom području politike i kako djeluju lokalne vlasti.

U ponedjeljak 16.12. na Veleučilištu u Šibeniku održati će se završna konferencij projekta na kojoj će biti predstaljene aktivnosi i dobre prakse proizišle iz provedbe projekta.

 

Cijeli program možete preuzeti ovdje: ISLA CONFERENCE PROGRAM-converted