Zaštita osobnih podataka

Na temelju Statuta Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća te Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), 17. 10. 2018. donosi Upravni odbor Udruge

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ovaj Pravilnik o zaštiti osobnih podataka za Udrugu mladih „Mladi u Europskoj uniji“ (u daljnjem tekstu: Udruga) primjenjuje se od 2018. godine. Sudjelovanjem u radu i aktivnostima, a posebno sudjelovanjem u ugovornim odnosima sa zaposlenicima Udruge ispitanici povjeravaju svoje osobne podatke. Ovaj Pravilnik opisuje koji se podaci prikupljaju, na koji ih se način obrađuje te u koje ih se svrhe upotrebljava, kao i prava ispitanika odnosno sudionika aktivnosti povezana s tim podacima.