Daily Archives: 30. siječnja 2020.

Novosti iz udruge

Od volontiranja do zaposlenja! – otvoreno 7 ...

Udruga mladih „Mladi u EU“ od 2017. godine je u partnerstvu sa njemačkom fondacijom  Steinbeis s kojom zajednički provodi projekte volontiranja u sklopu Europskih snaga solidarnosti, nove europske inicijative kojom se želi većem broju mladih omogućiti da sudjeluje u širokom ...