Daily Archives: 25. listopada 2021.

Novosti iz udruge

Usluga pomoć u kući

Usluga pomoć u kući priznaje se: Osobi kojoj je zbog tjelesnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pmoć druge osobe Osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe ...