Svakodnevno napredovanje tehnologije donosi nove mogućnosti za osobe s invaliditetom, omogućujući im da se aktivno uključe u digitalno okruženje. Korištenje digitalnih alata postalo je ključno za povećanje njihove neovisnosti, komunikaciju, pristup informacijama, obrazovanje, zapošljavanje i sudjelovanje u društvu.

Digitalni jaz pojavljuje se u mnogim aspektima. Pristupačnost je jedan od ključnih faktora koji utječe na njega. Mnoge web stranice, aplikacije i digitalni sadržaji nisu prilagođeni za osobe s invaliditetom, što im otežava pristup informacijama i uslugama. Na primjer, nedostatak alternativnih tekstova za slijepe osobe ili nepostojanje titlova za gluhe osobe predstavlja prepreku za njihovo aktivno sudjelovanje u online sadržajima. Digitalni sadržaji, aplikacije, web stranice i tehnologije trebale bi biti dizajnirane na način da ih mogu koristiti osobe s različitim vrstama invaliditeta.

Obrazovanje je još jedan važan aspekt gdje se osobe s invaliditetom suočavaju s nedostatkom pristupačnih obrazovnih materijala i platformi. To može ograničiti njihove mogućnosti za učenje, razvoj vještina i pristup informacijama koje su ključne za njihov napredak. Financijski faktori također igraju bitnu ulogu u digitalnom jazu. Osobe s invaliditetom često se suočavaju s dodatnim financijskim teretom povezanim s nabavkom specijalizirane opreme ili softvera koji su im potrebni za pristup digitalnim tehnologijama. Visoke cijene takve opreme i usluga mogu biti nepremostiva prepreka za mnoge. Potrebne su prilagođene usluge podrške i obuke kako bi se osiguralo da sve osobe s invaliditetom steknu potrebna znanja i vještine za korištenje digitalnih alata. Nedostatak takve podrške može rezultirati manjkom samopouzdanja i nesigurnosti u korištenju tehnologije.

Osiguravanje pristupačnosti digitalnih alata osnažuje osobe s invaliditetom da aktivno sudjeluju u digitalnom svijetu, ostvare svoj potencijal i u potpunosti se integriraju u društvo. Pružanje jednakih mogućnosti za sve korisnike digitalnih tehnologija, bez obzira na njihove sposobnosti, ključno je za izgradnju inkluzivnog društva u kojem se svi mogu angažirati i doprinijeti na jednak način.

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.