Novosti iz udruge

Info štand u sklopu projekta “ČINIMO DOBRO – VOLONTIRAJMO!”

Udruga mladih „Mladi u EU“ održala je info štand u subotu, 16.03.2019. ispred kafića Azimut u Šibeniku, budući da je u tome terminu ovo frekventno mjesto gdje cirkulira mnoštvo ljudi.

Info štand smo realizirali u sklopu ESF projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!“, a na štandu smo dijelili promotivne letke i ostale materijale u svrhu povećanja vidljivost projekta u javnosti.

Ovom prilikom smo promovirali vrijednost volonterstva te ukazali na važnost priključenja građanki i građana volonterskim akcijama. Ovakvim manifestacijama nastojimo osvijestiti koliko je volonterski angažman bitan za razvoj društvene zajednice u cjelini te koje su koristi bavljenja volonterstvom s posebnim fokusom na mlade osobe. U organizaciji cjelokupnog događanja pomogli su naši volonteri koji su se i ovom prilikom iskazali te dali svoj nesebičan doprinos.

Cilj navedenoga projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!“ je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva.