Novosti iz udruge

Krenula je druga faza projekta ISLA – Integrirani pristupi razmjeni znanja o sustavima socijalnog uključivanja migranata i ulozi lokalnih vlasti EU

Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji” jedan je od osam partnera iz Hrvatske, Italije, Portugala i Slovenije na projektu ISLA –  Integrated approaches to sharing knowledge on Social inclusion systems of migrants and the role of EU Local Authorities (Integrirani pristupi razmjeni znanja o sustavima socijalnog uključivanja migranata i ulozi lokalnih vlasti EU).  Cilj projekta je kroz informiranje i poticanje građana na aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima, omogućiti veću informiranost o procesima donošenja odluka na teritoriju Europske unije s fokusom na migrantske politike. Građani trebaju biti dobro informirani o tome kako funkcioniraju sustavi podrške i prijema migranata, kao što su javna sredstva koja se koriste u humanitarne svrhe, kako institucije Europske unije rade u ovom području politike i kako djeluju lokalne vlasti.

Nakon što smo u sklopu navedenog projekta proveli prvu anketu u kojoj smo željeli doznati više o informiranosti građana o migrantskim politikama u Hrvatskoj, Italiji, Portugalu i Sloveniji. Trenutno smo u drugoj fazi provedbe navedenog projekta u kojoj će se kroz provedbu anketnih upitnika prikupiti podatci o interakciji između imigranata i lokalnog stanovništva te kojim aktivnostima poboljšati navedenu interakciju. Rezultati navedene ankete biti će prezentirani u lipnju 2019. godine na međunarodnoj konferenciji u portugalskom gradu Guimaraes-u.

Kako mi mogli dobiti što relevantnije razultate koji će doprinijeti daljnjoj provedbi projekta, molimo vas da odgovorite na anketni upitnik. Pristupiti anketi možete preko sljedećeg linka: https://goo.gl/forms/CrIUPRzraBCy2yPU2

Na sljedećem linku možete pronaći članak o početnoj konfereciji projekta koja se održala 29. lipnja 2018. godine u Palermu (Italija).