Novosti iz udruge

Najvažnije informacije o obveznom obrazovanju u Europi 2022./2023.

Objavljena je publikacija Obavezno obrazovanje u Europi 2022./2023. sa ažuriranim podacima o obveznom obrazovanju za školsku i akademsku godinu 2022./2023. U publikaciji možete pronaći informacije o trajanju obveznog obrazovanja i osposobljavanja u Europi te o starosnoj dobi djece kada započinju obvezno obrazovanje i kada završavaju obvezno obrazovanje.

Izvješće prikazuje ulaznu i izlaznu dob djece te razlikuje pojmove redovitog i izvanrednog obrazovanja/osposobljavanja. Redovito obvezno obrazovanje/osposobljavanje odnosi se na razdoblje redovitog obrazovanja/osposobljavanja potrebnog za sve učenike.

Informacije su dostupne za 39 europskih obrazovnih sustava u 37 zemalja koje sudjeluju u programu EU Erasmus+ (27 država članica; Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska).

Kako bi dobili odgovore na  pitanja, produbili vlastita znanja i dobili potrebne informacije uvijek nam se možete obratiti u  info uredu u Kninu te putem e-maila: info@mladi-eu.hr ili na broj telefona 022/212 834.

U sklopu projekta „Budimo aktivni“ želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.