Novosti iz udruge

Nova prilika za mobilnost – prijavi se na projekt „Let’s explore the labour market“

Projekt „Let’s explore the labour market“ zajednička je inicijativa organizacija iz četiri zemlje: Poljske, Španjolske, Italije i Hrvatske, koje su u suradnji sa svojim voloterima zainteresiranim za problematiku mladih na tržištu rada osmislili aktivnosti s ciljem učenja pisanja životopisa, tj. na koji način poboljšati vlastiti životopis, kako koristiti neformalno obrazovanje u prijavi za posao, kako uspiješno voditi LikedIn profil i sl. 

Razmjena mladih održati će se u mjestu Zakopane koje se nalazi  u južnoj Poljskoj u podnožju planina Visoke Tatre. Sama mobilnost održati će se od 12. do 21. studenog 2019. godine. Na razmjeni mladih mogu sudjelovati mlade osobe od 18 do 30 godina starosti. Svi sudionici imaju plaćeni smještaj i hranu te refundaciju putnih troškova u maksimalnom iznosu od 275,00 EUR.

Više detalja o smještaju i aktivnostima pronađite na sljedećem linku: infopack Zakopane

Ukoliko ste zainteresirani javite se na mail info@mladi-eu.hr ili putem telefona 022 212 834

Članak je objavljen u sklopu projekta Klub mladih “ENTER” kojeg provodi Udruga mladih “Mladi u EU” u partnerstvu sa Šibenskom udrugom mladih – Š.U.M. i jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Kroz predloženi projekt želi se potaknuti zadovoljavanje potreba mladih za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena, razvijanjem kreativnih potencijala i stvaralačkih sposobnosti te potrebom da se mladima podigne svijest o važnosti aktivnog djelovanja u društvu i sposobnosti usmjerenih na razvoj životnih i transverzalnih vještina.

Projekt se provodi u razdoblju od 1. prosinca .2018. do 30. studenog 2019. godine, financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.