Novosti iz udruge

Novi projekt udruge mladih ”Mladi u EU+”: „Pomoć u kući – život u sreći“

Dana 05. studenog 2018. godine,  Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ prisustvovala je svečanom potpisivanju ugovora o provedbi projekta „Pomoć u kući – život u sreći“ na području grada Šibenika i okolice.

Ciljne skupine ovoga projekta su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ –a  s naglaskom na: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Cilj navedenog projekta je uključiti 5 žena s područja grada Šibenika i okolice na tržište rada, kako bi  umanjili rizik od siromaštva te ublažili negativne posljedice nezaposlenosti.  Nadalje, cilj ovog projekta je kroz radne aktivnosti žena povećati i kvalitetu života i socijalnu uključenost krajnjih korisnika, odnosno 25 osoba starije životne dobi, nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnom položaju. Uz zaposlenje, žene će imati priliku za dodatnim obrazovanjem kako bi podigli razinu vlastite konkurentnosti  na tržištu rada.

Projektnim aktivnostima aktivirati će se žene na tržištu rada te educiranjem podići razinu konkurentnosti na istom, uslijed čega će doći do smanjena rizika od siromaštva, povećanja socijalne uključenosti istih te samim time  i kvalitete života. Pozitivan učinak ovog projekta osjetit će i krajnji korisnici, koji će dobiti prijeko potrebnu pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, čime će se kvaliteta njihova života također povećati.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 1.637.656,72 HRK.

Partneri  u projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Šibenik i Centar za socijalnu skrb Šibenik

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, od 05. studenog 2018. do 05. svibnja 2021. Za razdoblje provedbe projekta zaposlit će se 5 žena koje će pružati kontinuirane  usluge za 25 krajnjih korisnika  na period od 24 mjeseca.

Projekt se provodi u suradnji sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati voditeljicu projekta: Žaklinu Lasić ili koordinatora aktivnosti Marka Govića na bgroj telefona 022/212-834 ili na e-mail info@mladi-eu.hr