Na temelju aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU organizacije i neformalne skupine mladih mogu primati potporu za provedbu projekata koji mladima s manje mogućnosti omogućuju da u inicijativi DiscoverEU sudjeluju ravnopravno sa svojim vršnjacima.

DiscoverEU mladim osobama koje su napunile 18 godina nudi mogućnost kratkoročnog pojedinačnog ili grupnog iskustva putovanja Europom, i to vlakom ili drugim prijevoznim sredstvima prema potrebi. Ciljevi su sljedeći:

  • omogućiti mladima da uče o Europi, ali i da otkriju prilike koje im Europa nudi u pogledu budućeg obrazovanja i životnih odluka
  • pružiti mladima znanje i životne vještine i kompetencije koje će im biti važne u budućnosti
  • poticati povezanost i međukulturni dijalog među mladima
  • pobuditi osjećaj pripadnosti Europskoj uniji među mladima
  • potaknuti mlade da prigrle održiva putovanja, ali i ekološku savjest općenito.

Ciljevi aktivnosti

Cilj je inicijative DiscoverEU učvrstiti dimenziju uključivanja tako da sudionicima s manje mogućnosti osigura dodatnu potporu za istraživanje Europe.

Točnije, aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU ima sljedeće ciljeve:

  • doprijeti do mladih s manje mogućnosti koji se ne bi prijavili na vlastitu inicijativu,
  • nadvladati prepreke koje te mlade sprečavaju u izravnom sudjelovanju u općem krugu prijava za DiscoverEU i pružiti im potrebnu potporu da bi mogli putovati,
  • potaknuti i ojačati razvoj kompetencija i vještina među mladima s manje mogućnosti koji sudjeluju u inicijativi DiscoverEU.

Kako bi dobili odgovore na  pitanja, produbili vlastita znanja i dobili potrebne informacije  u svezi DiscoverEU uvijek nam se možete obratiti u  info uredu u Kninu te putem e-maila: info@mladi-eu.hr ili na broj telefona 022/212 834. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.