Novosti iz udruge

Otvorene su prijave za fokus grupu za mlade s područja grada Knina

U sklopu projekta ”Strategija za mlade Šibensko-kninske županije” organiziramo novi fokus grupu na području Šibensko-kninske županije. Ovog puta fokus grupa okupiti će mlade s područja grada Knina. Cilj navedene aktivnosti je dobiti informacije o potrebama mladih na lokalnoj razini. Temeljm dobivenih preporuka i anketnog upitnika izraditi će se Strategija za mlade Šibensko-kninske županije.

Događanje će biti održano u Narodnoj knjižnici – Knin, na adresi Krešimirova 20-24, 20.07.2022. (srijeda), s početkom u 11:00. Ovim putem pozivamo članove OCD-a i JLS-a, koji rade na poboljšanju kvalitete života mladih osoba na području grada Knina, kao i mlade osobe (13-30 godina) koje žive na ovome području, da sudjeluju na događanju. U svrhu prijave za sudjelovanje, molimo Vas da ispunite kratki upitnik koji se nalazi na sljedećem linku. Prijave traju do 19. srpnja.