Novosti iz udruge

Participacija mladih u društvenim i političkim zbivanjima

Mladima su dostupni brojni mehanizmi participacije u društvenim i političkim zbivanjima, u vidu mogućnosti sudjelovanja u javnom diskursu i samom procesu odlučivanja. Međutim, mnogi od njih ne koriste tu mogućnost.

Propitivanje fenomena društveno – političke uključenosti mladih odnose se na načine na koje su se mladi dominantno informiraju o društveno – političkim zbivanjima, samo – percepciju informiranosti, načine aktivnog uključivanja, njihove stavove o uključivanju u iste te motivacijske faktore u podlozi njihove neuključenosti.

Mladi iskazuju umjeren interes za društveno – politička zbivanja, o njima se informiraju i najviše se u njih uključuju putem modernih medija (Internet – novinski portali i društvene mreže) i razgovora (romantični partner, poznanici, prijatelji i roditelji). U podlozi neuključivanja u društveno politička zbivanja stoje:

  • Ne podržavajuća okolina,
  • Opća nezainteresiranost,
  • Percepcija trenutnog stanja kao prihvatljivog.

Mladi su općenito nezadovoljni svojom razinom informiranosti te izvještavaju o niskoj razini uključenosti u društveno – politička zbivanja.

Znakovito je da većina mladih osoba (od 18 do 29 godina) smatra da bi se mladima već oko 22. godine trebalo omogućiti preuzimanje odgovornih društvenih i političkih funkcija. Ovi problemi bi se mogli sustavno i postepeno, od najranije dobi, razriješiti preko formalnog obrazovanja i mladi – odrasli partnerstva.

 

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“.

 

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost udruge mladih ”Mladi u EU”