Novosti iz udruge

Predstavili smo novi projekt ”Znanjem za budućnost”

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je Početnu konferenciju projekta „Znanjem za budućnost“ u sklopu poziva: Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, 19.10.2018. godine s početkom u 12:00 sati u Šibeniku, u prostoru Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“.

Navedeni projekt Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Šibensko – kninske županije. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te iz Europskog socijalnog fonda, a vrijednost mu je 1.241.465,92 kn.

Na Početnoj konferenciji su široj javnosti predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta putem kojega će se povećati mogućnost zapošljavanja 20 dugotrajno nezaposlenih osoba sa područja ŠKŽ kroz jačanje stručnih znanja i razvoja mekih vještina te će se umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina. Također, provedbom projektnih aktivnosti unaprijeđena znanja i vještine stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama povećati će kvalitetu pruženih usluga marginaliziranim skupinama

Početnu konferenciju su vodili Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.

Projekt ”Znanjem za budućnost” financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.