Projekti 2014.

Projekt: „Dohvati EU programe“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
Ciljna skupina: Mladi u dobi od 18 do 29 godina
Mjesto provedbe projekta: Šibensko – kninska županija
Trajanje projekta: Od 01.04. 2014. do 31.12.2014. godine
Opći cilj: Informirati i educirati mlade o načinu prijave na EU programe te povećati stopu korištenja EU programa za mlade na području grada Šibenika.

Kratki opis: Projekt pod nazivom „Dohvati EU programe“ financiran je od strane OTP banke, HBOR-a, Turističke zajednice grada Šibenika te Gradskog parkinga Šibenik. Projekt se provodio na području grada Šibenika i Šibensko – kninske županije. U sklopu projekta održane su radionice i info pultovi, a dobivene informacije dalje su proslijeđene putem info točaka na Veleučilištu i u Udruzi. Izrađena je baza korisnika i newslettera kako bi što uspješnije mlade informirali o svim novostima EU programa.


Akcija: „Zajedno za čišći Šibenik“

Nositelj akcije: Udruga mladih „Mladi u EU“
Ciljna skupina: Mladi – opća populacija
Mjesto provedbe projekta: Šetnica uz Kanal sv. Ante i naselje Zablaće
Trajanje projekta: Od 15. srpnja do 15. listopada 2014.godine
Opći cilj: Očistiti šetnicu i naselje Zablaće od različitog otpada te odlomljenih suhih grana

Kratki opis: Građansku akciju „Zajedno za čišći Šibenik“ financirala je Zaklada „Kajo Dadić“ iz Splita. Akcija se provodila na području novosagrađene šetnice i naselja Zablaće kroz mjesece kolovoz i listopad 2014. godine. U sklopu akcije, održani su info pultovi na šetnici i u naselju Zablaće putem kojih su mještanima podijeljeni letci i eko vrećice, te su pozvani na volontiranje i brigu za svoje mjesto, kao i očuvanje samog okoliša.


Projekt: Klub mladih „ENTER“ (1. godina)

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partner na projektu: Š.U.M.
Ciljna skupina: Mladi sa područja grada Šibenika i Šibensko-kninske županije
Mjesto provedbe projekta: Grad Šibenik
Trajanje projekta: Od 01.09.2014. do 31.08.2015. godine
Opći cilj: Omogućiti mladima da na kvalitetan i  edukativan način provode slobodno vrijeme

Kratki opis: Projekt pod nazivom Klub mladih „ENTER“ financiralo je Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt se provodio na području grada Šibenika. Navedeni projekt je uključivao različite aktivnosti kao što su: igranje društvenih igara, korištenje literature udruge, besplatni ispis za potrebe učenika i studenata, informiranje kroz info točke (prostor Udruge, prostor Veleučilišta u Šibeniku), službenu web stranicu, službeni profil na društvenoj mreži Facebook, brojna predavanja i edukativne radionice (”Informiranje i prava mladih”, ”Uključi se i ti”, ”Nasilje i ovisnost su OUT”, ”Zajedno do posla”) te organiziranje  brojnih radionica („Mozgozemska“, „Kreativna radionica“, „Dramska radionica“, „DJ radionica“, „Šibenski prijatelj“ te „Vegaonica“)


Projekt: „ZAJEDNO do poduzetništva“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partneri na projektu: Ekološka udruga „Krka“ Knin i CEDRA Split
Ciljna skupina: Mladi sa područja Šibensko-kninske županije u dobi od 15 do 29 godina
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija, gradovi Šibenik, Drniš i Knin,
Trajanje projekta: Od 18.10.2014. do 30.09. 2015. godine
Opći cilj: Osposobiti mlade za zeleno poduzetništvo i samozapošljavanje

Kratki opis: Projekt pod nazivom „ZAJEDNO do poduzetništva“ financiralo je Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt se provodio na području Šibensko-kninske županije, u gradovima Šibeniku, Drnišu i Kninu. Obrađivao je temu zapošljavanja i poduzetništva među mladima. U sklopu projekta organizirala su se predavanja na temu uvoda u zeleno poduzetništvo i društveno/socijalno poduzetništvo, radionice na temu prikupljanja, uzgoja i prerade ljekovitog bilja. Po završetku predavanja, za pet osoba koje su pokazale najviše interesa, omogućeno je stručno osposobljavanje za sakupljanje i prerađivanje ljekovitog bilja pri Pučkom otvorenom učilištu u Drnišu. Tiskane su brošure na temu zelenog poduzetništva i općenito poduzetništva među mladima, uspostavljena je info točka regionalnog CEDRA klastera za eko-društvene inovacije i razvoj, u Šibeniku i Kninu, informiralo se i savjetovalo mlade poduzetnike, održani su biznis caffe-i na kojima se raspravljalo o poduzetničkim idejama mladih i općenito o poduzetništvu.


Projekt: „TOČKA – Info centar za mlade“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partner na projektu: Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin
Ciljna skupina: Mladi i osobe s invaliditetom
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija, gradovi Šibenik i Knin
Trajanje projekta: Od 10.10.2014. do 31.08.2015. godine
Opći cilj: Pružiti mladima informacije, edukaciju i savjetodavne usluge koje su im potrebne i zanimljive

Kratak opis: Projekt pod nazivom „TOČKA – Info centar za mlade“ financiralo je Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt se provodio na području Šibensko-kninske županije, u gradovima Šibeniku i Kninu. Kroz provedbu projekta provedena su predavanja i radionice za mlade na teme: „Kultura mladih i slobodno vrijeme“, „Zapošljavanje i poduzetništvo“, „Mobilnost, informiranje i savjetovanje“, „Garancija za mlade“, „Informiranje i savjetovanje mladih s invaliditetom“. Otvoren je Info centar u Šibeniku i Info centar u Kninu, tiskane su brošure na temu informiranja mladih. Projekt je mladima sa područja Šibensko-kninske županije pružio informacije i edukaciju o temama koje su od iznimne važnosti za njih.


Projekt: „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a “

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partner na projektu: Udruga „Ardura“ Šibenik
Ciljna skupina: Mladi, volonteri te predstavnici OCD-a koji rade s mladima i djecom
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija, grad Šibenik, grad Drniš
Trajanje projekta: Od 29.12.2014. do 28.12.2015.
Opći cilj: Doprinijeti razvoju OCD-a na području Šibenika i Drniša
Specifični ciljevi projekta:
– Ojačani kapaciteti OCD-a kroz uspostavu volonterske mreže na području Šibenika i Drniša.
– Povećan kapacitet OCD-a za razvijanje i financiranje usluga za djecu i mlade na području Šibenika i Drniša.

Kratki opis: Projekt je financirala EU iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.  Provedbom projekta se promoviralo volonterstvo na području gradova Šibenika i Drniša, što je dodatno osnažilo kapacitete lokalnih OCD-a u rješavanju lokalnih problema. Kroz provedbu projekta osnovali su se volonterski uredi na području Šibenika i Drniša čija je svrha ponuditi građanima putem web stranice, telefona, e-maila, i osobnim kontaktom ponudu i potražnju volonterstva kao i savjetovanje o volontiranju, izradila se web stranica pod domenom www.volonter-skz.hr, uspostavljena je baza podataka o volonterima i mogućnostima volontiranja u Šibensko-kninskoj županiji, provedeno je istraživanje na području Šibenika i Drniša o volontiranju i uključenosti mladih u zajednicu, održane su fokus grupe  s ciljem istraživanja mišljenja mladih o volontiranju, održana su predavanja na temu poticanja mladih na uključenje i informiranje o volontiranju, održane su radionice na temu educiranja mladih o procesu volontiranja, Zakonu o volontiranju, mogućnostima uključivanja u aktivnosti lokalnih OCD-a, ustanova sa područja Šibenika i Drniša, održana je početna i završna medijska konferencija, izrađeni su plakati i letci o projektu. Kroz razvoj volonterstva i edukaciju OCD-a povećana je učinkovitost i sposobnost pružanja socijalnih usluga.


Projekt: „Što je to medijska pismenost? “

Nositelj projekta: Udruga „ZvoniMir“ Knin
Partneri na projektu: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, Turističko-ugostiteljska škola Šibenik
Ciljna skupina: učenici Prvih razreda srednjih škola
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija, Šibenik, Knin i Drniš
Trajanje projekta: od 25.12.2014. do 25.08.2015.
Cilj projekta: učenike prvih razreda srednjih škola educirati i informirati o medijskoj pismenosti te važnosti kritičke selekcije informacija

Kratki opis: Projekt pod nazivom „Što je to medijska pismenost?“ provodio se na području Šibensko –kninske županije u gradovima Šibeniku, Kninu i Drnišu, u trajanju od siječnja do kolovoza 2015. godine. Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Kroz projekt su se organizirala predavanja za učenike i roditelje na temu medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja. Medijska pismenost podrazumijeva edukaciju mladih u cilju njihovog razvoja kao kompetentnih, kritičkih i pismenih osoba u svim medijskim formama, kako bi bili u mogućnosti kontrolirati  tumačenje poruka koje primaju.