Projekti 2015.

Projekt: „Zajedno smo jači“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partneri na projektu: „United Societies of Balkan“ (U.S.B.) iz Grčke, „Adefis YOUTH INTERNATIONAL“ (AJI) iz Španjolske, i „Associazione NeA“ iz Italije
Ciljna skupina: sudionici u razmjeni: 18 mladih nezaposlenih osoba od 18-30 godina iz malih gradova, ruralnih područja, malih otoka iz zemalja po najvećoj stopi nezaposlenosti mladih u EU (6 osoba iz RH, 5 osoba iz Španjolske i Italije te 2 osobe iz Grčke. Svaka nacionalna skupina ima jednog vođu skupine.
Mjesto provedbe projekta: Grad Šibenik
Trajanje projekta: 01.02.2015.- 01.08.2015.
Cilj projekta: potaknuti mlade nezaposlene osobe u dobi od 18-30 godina na osamostaljenje i uključiti ih u poduzetništvo i samozapošljavanje.

Kratak opis: Projekt pod nazivom „Zajedno smo jači“ (Erasmus+ Ključna akcija KA1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedinca) financirala je Europska unija iz Erasmus+ programa na rok od 6 mjeseci. Razmjena mladih se provodila u gradu Šibeniku od 18.05.2015. do 27.05.2015. godine. U razmjeni je sudjelovalo 18 mladih osoba iz četiri zemlje. Šest osoba iz Hrvatske, četiri osobe iz Španjolske i Italije, te dvije osobe iz Grčke, predvođeni svojim voditeljima. Metode učenja bile su neformalne/informalne edukacije te praktični rad u grupama. Kroz edukacije i praktičan rad sudionici su stekli znanje o društvenom poduzetništvu te naučili kako razvijati svoje ideje i kako izraditi poslovni plan. U sklopu projekta su se provele radionice sa temama: socijalno poduzetništvo, razrada ideje socijalnog poduzetništva, plan pozicioniranja, poslovno planiranje, financiranje i održivost socijalnog poduzetništva, mjerenje društvenog učinka, ispitivanje faktora uspjeha u uspostavljanju poslovnih planova. Uz radionice i edukacije, održala se i rasprava na teme koje se tiču nezaposlenosti mladih i mogućnostima samozapošljavanja kroz društveno/socijalno poduzetništvo, raspravljalo se i o problemima s kojima se susreću nezaposlene mlade osobe iz manjih gradova te  o  nepristupačnosti i nedostupnosti radionica i ostalih oblika formalnog/neformalnog učenja i napredovanja. Također se sudionike projekta upoznalo sa dvije organizacije civilnog društva koje djeluju na području gada Šibenika te su imali priliku posjetiti Nacionalni park „Krka“.


Građanska akcija: “Pokrenimo zajednicu“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Mjesto provedbe projekta: Grad Šibenik
Trajanje projekta: od 15.srpnja do 14.listopada 2015.
Cilj građanske akcije: obnoviti dječje igralište u sklopu Osnovne škole „Tin Ujević“ .

Kratki opis: Građansku akciju pod nazivom „Pokrenimo zajednicu“ je provodila Udruga mladih „Mladi u EU“, na period od tri mjeseca na području grada Šibenika tj. na području Osnovne škole „Tin Ujević“. U provedbu akcije su bili uključeni volonteri koji su pomogli u obnovi dječjeg igrališta koje je bilo devastirano, zapušteno i predstavljalo opasnost za djecu i okolinu. Podjelom letaka na temu poticanja građanskih akcija u lokalnoj zajednici uz pomoć postavljanja info pulta na glavni gradski trg u Šibeniku, potaknuli su se građani grada Šibenika na uključenje u akciju i volonterski rad. Građansku akciju je financirala Zaklada „Kajo Dadić“ iz Splita.