Novosti iz udruge

Sudjeluj na konferenciji: Budućnost mladih u EU

Konferencija o budućnosti Europe niz je rasprava koje vode građani, a omogućit će ljudima iz cijele Europe da podijele svoje ideje i doprinesu oblikovanju naše zajedničke budućnosti.

Ovo je prva takva konferencija. Riječ je o velikom paneuropskom demokratskom projektu bliskom građanima i novom javnom forumu za otvorenu, uključivu i transparentnu raspravu s građanima o nizu prioriteta i izazova. Više o navedenoj inicijativi možete provjeriti na sljedećem linku: https://futureu.europa.eu/?locale=hr

Udruga mladih ‘’Mladi u EU’’ priključila se ovoj inicijativi te će 21. rujna s početkom u 15.00 sati u kući umjetnosti ‘’Arsen’’ organizirati konferenciju s fokusom na potrebe mladih u Europskoj uniji. Na konferenciji biti će održane dvije panel rasprave. Na prvoj panel raspravi ”Što EU čini za mene?” o programima i politikama za mlade govoriti će Marko Boko (Ured Europskog parlamenta u Zagrebu), Valentina Cesar (Središnji državni ured za demografiju i mlade) te Sunčana Glavak (zastupnica u Europskom parlamentu). Tijekom druge panel rasprave panelisti Marko Kovačić (Institut za društvena istraživanja Zagreb), Valentina Gambiroža (Mreža mladih Hrvatske) i Ante Galić (Grad Šibenik) osvrnuti će se na rad s mladima na lokalnoj razini, točnije Europskoj povelji o radu s mladima na lokalnoj razini, Dijalogu EU-a s mladima i certifikatom ”Grad za mlade” kojeg od ove godine posjeduje i Grad Šibenik. Također će se putem video poruke javiti Potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica te će sudionicima biti predstavljeni ciljevi Konferencije o budućnosti Europe i načini sudjelovanja putem online platforme.

Pozivamo sve mlade zainteresirane da se prijave na konferenciju putem sljedećeg linka.

A u nastavku možete provjeriti program konferencije: PROGRAM event za gradjane – Sibenik