Novosti iz udruge

Sudjeluj na treningu za mlade u Španjolskoj

Udruga mladih ”Mladi u EU” provodi projekt pod nazivom ”Youth awareness of the EU system: EU policies and youth participation good practices exchange”. Radi se o projektu financiranom od strane Erasmus+ kojeg udruga mladih ”Mladi u EU” provodi zajedno s partnerima iz Italije, Portugala i Španjolske.

Glavni ciljevi projekta su: jačanje kompetencija osoba koje rade s mladima te potaknuti dodatno umrežavanje organizacija mladih, lokalnih administracija i samih mladih. Kako bi se dostigli navedeni ciljevi udruga mladih ”Mladi u EU” zajedno s partnerskim organizacijama provesti će dva treninga na kojem će mladi zajedno s osobama koje rade s mladima kroz razmjenu primjera dobrih praksi zajedno osmisliti nove alate kojim bi se potakla aktivna partivipacija mladih na lokalnoj razini. Prvi od dva treninga organizirati će se u gradu Cuenca u Španjolskoj od 8. do 14. srpnja 2022. Troškovi puta, smještaja i hrane u potpunosti su pokriveni financijskim sredstvima Erasmus+ programa.

Prijaviti se mogu mladi (18 – 30 godina) preko sljedećeg linka: https://forms.gle/218icVrbsAmwjF7CA

U nastavku fotografije s prvog treninga za osobe koje rade s mladima održanog u Palermu (Italija).

Za sve dodatne informacija kontaktirajte nas putem društvenih mreža ili na mail: matej.matic@mladi-eu.hr